Κτηματολόγιο Λέσβου και Λήμνου -Χρήσιμες πληροφορίες για τους ιδιοκτήτες


Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει σε Λέσβο και Λήμνο η σύνταξη του κτηματολογίου.

Ασφυκτικά γεμάτη ήταν χθες η αίθουσα του επιμελητηρίου Λέσβου στην ενημερωτική εκδήλωση του Εθνικού Κτηματολογίου και του τμήματος ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ,  όπου παρουσιάστηκαν όλες οι πληροφορίες τόσο για την κτηματογράφιση του υπολοίπου της Λέσβου , αλλά και για τις διορθώσεις  των αγροτικών κυρίως περιοχών των πρώην καποδιστριακών δήμων Μυτιλήνης και Γέρας .

Χρήσιμες πληροφορίες για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο έδωσε μιλώντας στην ΕΡΤ Αιγαίου η διευθύντρια της Διεύθυνσης Κτηματογράφησης του Εθνικού Κτηματολογίου Άρια Ιωαννίδη. Δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί οι ημερομηνίες που θα διαρκέσει η κτηματογράφιση ωστόσο τα γραφεία θα ξεκινήσουν να λειτουργούν και να δέχονται αιτήσεις μέσα στον Ιούνιο , αλλά οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι έτοιμοι και να έχουν συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τρεις μήνες θα διαρκέσει η υποβολή δηλώσεων για τους κατοίκους εσωτερικού , από την ημερομηνία έναρξης, και έξι μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού. Στη Λέσβο σημεία εξυπηρέτησης των ιδιοκτητών θα υπάρξουν σε Μυτιλήνη, Πλωμάρι, Αγιάσο, Μύθημνα και Άντισσα ενώ γραφείο κτηματογράφησης θα λειτουργήσει στην Καλλονή. Το κόστος για τους ιδιοκτήτες δεν είναι ανά ακίνητο αλλά ανά δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Πριν επισκεφτείτε το Γραφείο Κτηματογράφησης θα πρέπει :

1. Να βρείτε και να συγκεντρώσετε όλους τους τίτλους, δηλαδή τα νομικά έγγραφα, που τεκμηριώνουν το δικαίωμα για το οποίο θα υποβάλετε δήλωση

2. Να βρείτε το τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου εάν υπάρχει ή/και να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να εντοπίσετε και να υποδείξετε τη θέση του ακινήτου σας στον χάρτη (στην περίπτωση αυτή σκόπιμο είναι να προσκομίσετε κατά την υποβολή εκτύπωση από την υπηρεσία θέασης – Δείτε ακολούθως οδηγίες).

3. Να έχετε μαζί σας φωτοτυπία της Αστυνομικής σας Ταυτότητα και ενός αποδεικτικού του Αριθμού Φορολογικού μου Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

4. Αν τη δήλωση την υποβάλει τρίτος για λογαριασμό σας, να έχει απλή εξουσιοδότηση εφόσον η δήλωση έχει συμπληρωθεί (στο κατάλληλο έντυπο) και υπογραφεί από εσάς, τον κύριο του δικαιώματος. Εάν τη δήλωση την υποβάλει και την υπογράψει τρίτος, τότε αυτός θα πρέπει να έχει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Πηγή ΕΡΤ ΑΙΓΑΙΟΥ