Οδηγός και Υπόδειγμα ΥΠΕΣ για τα Ψηφοδέλτια των Περιφερειακών Εκλογών


Σύντομο Οδηγό για τη μορφή και το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων στις Περιφερειακές Εκλογές δημοσίευσε το Υπουργείου Εσωτερικών προς διευκόλυνση των Συνδυασμών.

Σε αυτόν παραθέτει συγκεντρωτικά τις σχετικές προβλέψεις του Καλλικράτη, όπως τροποποιήθηκαν από τον Κλεισθένη και το ν.4604/2019.

Επιπλέον, περιλαμβάνει Υπόδειγμα ψηφοδελτίου και Πίνακα με τις περιφερειακές ενότητες.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι

· Το Υπόδειγμα είναι ενδεικτικό και οποιαδήποτε διαφοροποίηση από αυτό, εφόσον αυτή είναι σύμφωνη με τα αρ.127 και 129 του ν.3852/2010ως ισχύει, περί της μορφής και του περιεχομένου των ψηφοδελτίων, ΔΕΝ αποτελεί λόγο ακυρότητας αυτών που θα εκτυπωθούν από τους Συνδυασμούς. Οι λόγοι ακυρότητας ορίζονται στο αρ.130.

· Η αναγραφή των ονομάτων, επωνύμων και πατρωνύμων υποψηφίων μπορεί να γίνει με κεφαλαία ή μικρά γράμματα, θα αναγράφονται όμως όλα με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή είτε όλα τα ονόματα με μικρά γράμματα είτε όλα με κεφαλαία.

· Η γραμματοσειρά, η απόσταση μεταξύ των ονομάτων και το βάρος του ψηφοδελτίου δεν ορίζονται και συνεπώς εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια του Συνδυασμού.

· Τα ονόματα, επώνυμα και πατρώνυμα των Υποψήφιων, που αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες, τίθενται με τη σειρά που ανακηρύχθηκαν από το αρμόδιο Δικαστήριο.

· Στα ψηφοδέλτια αναφέρεται η ένδειξη «Εκλογική Περιφέρεια». Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκλογική περιφέρεια ταυτίζεται με την περιφερειακή ενότητα, εάν τεθεί η ένδειξη «Περιφερειακή Ενότητα» αντί της «Εκλογικής Περιφέρειας», αυτό ΔΕΝ αποτελεί λόγω ακυρότητας του ψηφοδελτίου.

Όσον αφορά τη μορφή των ψηφοδελτίων, το ΥΠΕΣυπενθυμίζει πως:

· κατασκευάζονται από λευκό χαρτί.
· για όλη την επικράτεια έχουν σχήμα ορθογώνιο.
·oι διαστάσειςτους ορίζονται στην αρ.24370, Φ.Ε.Κ.Β’ 1150 Απόφαση του ΥΠΕΣ
·η εκτύπωσή τους πρέπει να είναι με μαύρη απόχρωση

Για το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων, στον Οδηγό σημειώνεται ότι κάθε Συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε εκλογική περιφέρεια, το οποίο περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία:

· στο πάνω μέρος το όνομα του Συνδυασμού και το τυχόν έμβλημα
· το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου Περιφερειάρχη με την αντίστοιχη ένδειξη δίπλα ή κάτω από το όνομα του Υποψήφιου
· τους υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας, με αλφαβητική σειρά.

Ο Οδηγός με τα Παραρτήματά του είναι διαθέσιμος ΕΔΩ

Πηγη airetos.gr