"Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ"» Μυτιλήνης


παρουσίαση δράσεων

Την Παρασκευή 17/5/2019 και ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολικού μας συγκροτήματος (Στρατή Μυριβήλη 108)  θα γίνει παρουσίαση δράσεων του σχολείου μας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ"»μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκδήλωση θα γίνει στα πλαίσια ενημέρωσης του κοινού και  διάχυσης των αποτελεσμάτων της πράξης.