“Πάγωμα” προσλήψεων λόγω βουλευτικών εκλογών


Με την έκδοση του προεδρικού διατάγματος προκήρυξης βουλευτικών εκλογών - πολιτική εξέλιξη που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός το βράδυ των εκλογών, συνεπεία της βαριάς ήττας που υπέστη – θα ξεκινήσει μια χρονική περίοδος (απρόβλεπτης διάρκειας) αναστολής προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών για όλο το Δημόσιο.

Ο γενικός κανόνας προβλέπεται στιςπαρ.1 και 2 του αρ.28 του ν.2190/1994 και είναι ότι κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης κατά το αρ.37 του Συντάγματος, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα.

Διαδικασίες σχετικές με τις απαγορευμένες μεταβολές, οι οποίες είχαν ήδη κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών, διακόπτονται.

Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το εν λόγω χρονικό διάστημα “πέφτει” μέσα στην περίοδο που ήδη ισχύει αναστολή λόγω αυτοδιοικητικών εκλογών (έως την 1η Σεπτεμβρίου).

Το ερώτημα, όμως, που προκύπτει είναι ποιες προσλήψεις παγώνουν στους ΟΤΑ λόγω βουλευτικών εκλογών; 

Θα ισχύσουν οι εκτεταμένες εξαιρέσεις προσλήψεων, που πρόσφατα νομοθέτησε η Κυβέρνηση, ή οι εξαιρέσεις δεν καλύπτουν τις βουλευτικές εκλογές;

Η απάντηση κάθε άλλο παρά απλή είναι.  Το αρ.82 του ν.4604/2019, που θέσπισε τις εξαιρέσεις, δυστυχώς δεν τις πρόσθεσε όλες στο αρ.28 του νόμου 2190/1994, που είναι το άρθρο – βάση της αναστολής τόσο των αυτοδιοικητικών όσο και των βουλευτικών εκλογών, αλλά ορισμένες εξ αυτών στο αρ.17 του ν.3870/2010, που αφορά ρητά τις αυτοδιοικητικές.

Είναι βέβαιο, λοιπόν, ότι θα χρειαστεί η έκδοση Εγκυκλίου είτε του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης είτε του Υπηρεσιακού Υπουργού που από βδομάδα θα διαδεχθεί τον Αλέξη Χαρίτση.

Επειδή απασχολεί χιλιάδες συμπολίτες μας πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι η 3Κ δεν παγώνει.Η παρ.3 του αρ.82 του ν.4604/2019 σαφώς ορίζει ότι « η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό, την πρόσληψη και κάθε σχετική υπηρεσιακή μεταβολή για την πλήρωση των θέσεων που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη 3Κ/2018 ΑΣΕΠ (...) δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του αρ.28 του ν.2190/1994.»

Επίσης, σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.82 του ν.4604/2019, δεν ισχύουν οι περιορισμοί των παρ.1 και 2 του αρ.28 του ν.2190/1994, ως προς τις προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις και των απασχολούμενων στα προγράμματα δακοκτονίας, καθώς και ως προς τις προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Επιπλέον, για τις προσλήψεις του “Βοήθεια στο Σπίτι”, η Προκήρυξη των οποίων ξέμεινε στα λόγια και αγνοείται..., σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.91 του ν.4583/2018 εξαιρούνται και αυτές από την αναστολή του αρ.28 του ν.2190/1994.

Η εξαίρεση για την επιστροφή των σχολικών φυλάκων από τα Νοσοκομεία στους Δήμους, με το αρ.245 του ν.4610/2019 προστέθηκε στην παρ.1 του αρ.82 του ν.4604/2019, όπου είναι οι εξαιρέσεις από τον 3870/2010 και όχι από τον 2190/1994. Είναι δηλαδή ένα από τα θέματα που θα ερμηνευτεί στην Εγκύκλιο.

Σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζεται πως και στο “πάγωμα” λόγω βουλευτικών εκλογών ισχύει η δυνατότητα υπηρεσιακών μεταβολών μετά από λήψη σύμφωνης γνώμης Επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ιδιαιτέρως επείγουσες και σοβαρές ανάγκες της Υπηρεσίας.

Εφαρμόζονται, επιπροσθέτως, και οι υπόλοιπες γνωστές εξαιρέσεις, όπως για τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και εκείνες που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.

Επιτρέπεται δε η πρόσληψη προσωπικού προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες ανάγκες που δημιουργούνται από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές μεγάλης έκτασης.

Υπενθυμίζεται, τέλος, πως όσον αφορά πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν από την προκήρυξη των εκλογών, δηλαδή έχουν υπογραφεί από το αρμόδιο όργανο (π.χ. αποφάσεις απόσπασης) ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρωτοκόλλησης αυτών ή όπου απαιτείται δημοσίευση, έχουν δημοσιευθεί σε Φ.Ε.Κ., δεν απαγορεύεται να εκτελεσθούν.  Για παράδειγμα, δεν απαγορεύεται η ορκωμοσία και η ανάληψη υπηρεσίας, στην περίπτωση που έχει δημοσιευθεί η ατομική πράξη διορισμού/πρόσληψης/μετάταξης σε Φ.Ε.Κ. πριν την προκήρυξη των εκλογών.

Πηγή airetos.gr