Οι λεπτομέρειες του Β’ γύρου – Εγκύκλιος Χαρίτση


Την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 θα επαναληφθεί η ψηφοφορία στις Περιφέρειες και τους Δήμους όπου κανένας Συνδυασμός δεν συγκέντρωσε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, όπως προβλέπεται στα άρθρα 137 παρ.1, 139, 31 παρ.1, και 33 παρ.1 του ν.3852/2010, ως ισχύουν.

Για την επαναληπτική ψηφοφορία, η οποία θα διεξαχθεί μόνο μεταξύ των υποψήφιων Περιφερειαρχών ή των υποψήφιων Δημάρχων των δύο Συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, υπενθυμίζονται τα εξής:

1. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στα ίδια εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας που χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη ψηφοφορία (26 Μαΐου 2019), με τις ίδιες ΕφορευτικέςΕπιτροπές, τους ίδιους Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής και τους ίδιους ΕφόρουςΑντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής. Για την υποστήριξη του έργου των Εφορευτικών Επιτροπών θα οριστεί ένας Γραμματέας.

2. Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 07.00 ώρα και θα λήξει την 19.00 ώρα.

3. Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία, ο εκλογέας δεν σημειώνει σταυρό προτίμησης σε κανέναν υποψήφιο Σύμβουλο, δεδομένου ότι η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μόνο ανάμεσα στους υποψηφίους Περιφερειάρχες ή τους υποψήφιους Δημάρχους των δύο (2) Συνδυασμών που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους κατά την πρώτη ψηφοφορία.

4. Οι Συνδυασμοί που θα συμμετάσχουν στην επαναληπτική ψηφοφορία οφείλουν, μέσω του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, να παραδώσουν έγκαιρα τον απαραίτητο αριθμό ψηφοδελτίωνστον οικείο Δήμαρχο.

5. Όμοιο εκλογικό υλικό με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη ψηφοφορία, θα χρησιμοποιηθεί και στην επαναληπτική, με εξαίρεση το βιβλίο διαλογής ψήφων προτίμησης υπέρ των υποψηφίων των Συνδυασμών, το οποίο δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί.

Για το λόγο αυτό το Υπουργείο στην Εγκύκλιό του προς τους Αντιπεριφερειάρχες ζητά να ελεγχθεί το εκλογικό υλικό και να συμπληρωθεί, εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις.

Το εκλογικό υλικό, θα πρέπει να παραδοθεί στους οικείους Δήμους, το αργότερο μέχρι σήμερα Πέμπτη 30 Μαΐου.

6. Για την επαναληπτική ψηφοφορία, οι οικείες Δημοτικές Αρχές πρέπει να εκδώσουν και να δημοσιεύσουν πρόγραμμα εκλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.
Στο πρόγραμμα για τις περιφερειακές εκλογές θα αναφέρεται το όνομα των Συνδυασμών και των υποψηφίων Περιφερειαρχών που μετέχουν στην επαναληπτική ψηφοφορία, με τη σειρά ανακήρυξής τους από τα Πρωτοδικεία.

Αντιστοίχως, στο πρόγραμμα για τις δημοτικές εκλογές θα αναφέρεται το όνομα των Συνδυασμών και των υποψηφίων Δημάρχων που μετέχουν στην επαναληπτική ψηφοφορία, με τη σειρά ανακήρυξής τους από τα Πρωτοδικεία.

7. Ο τρόπος μετάδοσης των αποτελεσμάτων θα καθοριστεί με άλλη Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, που θα εκδοθεί άμεσα.

Σημειώνεται ότι, η σειρά αναγραφής των Συνδυασμών και των υποψηφίων Περιφερειαρχών και Δημάρχων στα ανωτέρω έντυπα μετάδοσης των αποτελεσμάτων της επαναληπτικής ψηφοφορίας, από τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους προς τους Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακής Ενότητας έδρας νομών, καθώς και η σειρά ανακοίνωσης του αποτελέσματος αυτού προς το Υπουργείο, θα είναι σύμφωνη με τη σειρά ανακήρυξης των Συνδυασμών.

8. Την Κυριακή, ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, τα καταστήματα των ΟΤΑ πρέπει να παραμείνουν ανοικτά έως την ολοκλήρωση της μετάδοσης των αποτελεσμάτων από όλα τα εκλογικά τμήματα της περιοχής που εκτείνεται η χωρική τους αρμοδιότητα.

9. α. Οι παραλειφθέντες εκλογείς, θα ψηφίσουν με πιστοποιητικό εγγραφής στα Δημοτολόγια ή Μητρώα Αρρένων, το οποίο χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το Δήμο τους και το οποίο θα φέρει την ένδειξη «Εκδίδεται αποκλειστικά για τις εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019».

β. Οι παραλειφθέντες υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ψηφίσουν με τη σχετική βεβαίωση η οποία χορηγείται σε κάθε ενδιαφερόμενο από το Δήμο στον οποίο υπέβαλε την αίτηση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο.

Σημειώνεται ότι οι εκλογείς των ανωτέρω περιπτώσεων θα υπογράφουν την υπεύθυνη δήλωση που υπογράφουν και οι διπλοεγγεγραμμένοι εκλογείς.

γ. Οι διπλοεγγεγραμμένοι εκλογείς, δίπλα στο όνομα των οποίων στον εκλογικό κατάλογο, υπάρχει η ένδειξη Δ, θα υπογράφουν την υπεύθυνη δήλωση του διπλοεγγεγραμμένου εκλογέα, στην οποία θα πρέπει να συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία του εκλογέα και ιδιαίτερα ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός, όπως αυτός προκύπτει από τον εκλογικό κατάλογο.

Στην υπεύθυνη δήλωση ο εκλογέας συμπληρώνει στο τέλος τη φράση: «Επίσης ότι άσκησα το εκλογικό μου δικαίωμα την Κυριακή 26.5.2019 σ’ αυτό το ίδιο εκλογικό τμήμα».

Τα ανωτέρω (α) πιστοποιητικά και οι υπεύθυνες δηλώσεις διπλοεγγεγραμμένων και παραλειφθέντων εκλογέων πρέπει να αποσταλούν στα οικεία Πρωτοδικεία, σε ξεχωριστό φάκελο από το λοιπό εκλογικό υλικό.

10. Για την άφιξη των Δικαστικών Αντιπροσώπων η Περιφέρεια Αττικής θα ενημερώνεται σχετικά από τους Δήμους, οι οποίοι θα αποστέλλουν fax στην Περιφέρεια.

Η αριθμ.42/29.5.2019 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη ΕΔΩ


Πηγή airetos.gr