ΚΕΠ Δήμου Λέσβου: «Αδιανόητες οι αντιδράσεις για την μετάταξη 4 υπαλλήλων του Κ.Ε.Π.»


Μετά τις τελευταίες αδιανόητες  αντιδράσεις που προέκυψαν σχετικά με την μετάταξη 4 υπαλλήλων του Κ.Ε.Π. Δήμου Λέσβου, θέλουμε να σας πληροφορήσουμε τα εξής παρακάτω, προκειμένου να μην εξάγονται λανθασμένα συμπεράσματα που παραπληροφορούν τους πολίτες.

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών αποτελούν οργανικές μονάδες που ανήκουν διοικητικά  απευθείας στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και οι Δήμοι δεν έχουν καμία απολύτως διοικητική αρμοδιότητα. Απλώς ασκούν εποπτικό ρόλο. 
 
 Το ΚΕΠ Δήμου Λέσβου αριθμεί 33 υπαλλήλους, και κανονικά  βάσει των  πληθυσμιακών κριτηρίων της τελευταίας απογραφής, ο νεοσύστατος Δήμος Μυτιλήνης θα έπρεπε να έχει 23 υπαλλήλους και ο νεοσύστατος Δήμος Δυτικής Λέσβου 10. Εντούτοις σύμφωνα με τον καταμερισμό υπαλλήλων,  που έχει προβλεφθεί από την οικεία Διεύθυνση, μετά την 01/09/2019 ο Δήμος Μυτιλήνης (παρόλο που διαθέτει το μοναδικό ΚΕΠ του νησιού που λειτουργεί από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ και το Σάββατο το πρωί, που εξυπηρετεί ένα τεράστιο όγκο προσφύγων και μεταναστών της Μόριας και του Καρά – Τεπέ, καθώς και τους παρεπιδημούντες στην πρωτεύουσα του νησιού Λεσβίους), θα έχει 18 υπαλλήλους και το ΚΕΠ Δυτικής Λέσβου 15 υπαλλήλους. Πέντε (5)  λοιπόν υπαλλήλους παραπάνω θα έχει το ΚΕΠ Δυτικής Λέσβου, απ΄ όσους θα έπρεπε να διαθέτει βάσει των πληθυσμιακών κριτηρίων. Που είναι λοιπόν η διάλυση του ΚΕΠ του νεοσύστατου Δήμου Δυτικής Λέσβου? Οι υπάλληλοι που μετετάχθησαν από τα  ΚΕΠ Μανταμάδου, Πολιχνίτου, Ερεσσού και Άντισσας υπηρετούν ήδη ανελλιπώς από το 2011 μέχρι και σήμερα  στο ΚΕΠ Μυτιλήνης, το οποίο και στελέχωσαν από την αρχή της εφαρμογής του Νόμου Καλλικράτη, όταν συγχωνεύτηκαν τα ΚΕΠ Δήμου Μυτιλήνης και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου και οι υπάλληλοι του τελευταίου απορροφήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες λόγω διαφόρων ειδικοτήτων που κατείχαν. Εννέα ολόκληρα χρόνια αυτούς τους 4 υπαλλήλους δεν τους αναζήτησε κανείς. Τώρα τους θυμήθηκαν; Είναι νομίζουμε προφανής ο λόγος για τον οποίο τους θυμήθηκαν εντελώς ξαφνικά την χρονική αυτή στιγμή. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματα του.

Οι 4 λοιπόν αυτοί υπάλληλοι ζήτησαν οι ίδιοι με αίτηση τους και κάνοντας χρήση του Νόμου,  που τους δίνει το δικαίωμα να μεταταχθούν μετά την παρέλευση δεκαετίας από τον διορισμό τους, στο ΚΕΠ Μυτιλήνης, προκειμένου αυτό να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα και στην πρωινή και στην απογευματινή βάρδια, καθώς και σ΄αυτή του Σαββάτου. Οι ενέργειες της μετάταξης ήταν καθόλα νόμιμες, ήταν ενήμερος τόσο ο Δήμος Λέσβου, όσο και ο Σύλλογος Εργαζομένων, πέρασαν από τον έλεγχο της αρμόδιας Διεύθυνσης των ΚΕΠ στην Αθήνα (ΔΟΛ-ΚΕΠ), και υπεγράφησαν από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και την αρμόδια Υπουργό.


Εκ της Διεύθυνσης των ΚΕΠ Δήμου Λέσβου