240.000€ στις 27/05 στους λογαριασμούς 80 εργαζόμενων του Δήμου Λέσβου


επιστροφή ποσού 240.000€ , που αφορά τα δώρα

Μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου για την μη άσκηση έφεσης επί των δικαστικών αποφάσεων που δικαίωσαν 80  εργαζόμενους για επιστροφή ποσού 240.000€ , που αφορά τα δώρα, σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή των χρημάτων θα γίνει μέχρι 27 Μαίου 2019.

Επίσης, θα καταβληθεί το ποσό για τα οδοιπορικά, μετά την δικαίωση των εργαζομένων από τα δικαστήρια , μέχρι 10 Ιουνίου 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνεται δικαιωμένο για την θετική έκβαση των υποθέσεων.