Προτάσεις του ΤΕΕ ΒΑ Αιγαίου για τη σωστή διόρθωση του κτηματολογίου σε Λεσβο και Χίο


Επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο Εθνικο Κτηματολόγιο

Τις παρατηρήσεις του και τις προτάσεις για τον τρόπο του επαναπροσδιορισμού της θέσης των ακινήτων σε Χίο και Λέσβο και των διορθώσεων των τεράστιων λαθών στο κτηματολόγιο κοινοποιεί με επιστολή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο Εθνικο Κτηματολόγιο , ο πρόεδρος του τμήματος ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ Στρατής Μανολακέλλης. Η επιστολή απευθύνεται επίσης στους βουλευτές των δύο νομών :

Με την απόφαση 5764/2015 του αν/τη Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ ΑΑΠ 86/06.05.02015) κηρύχθηκε ο επαναπροσδιορισμός της θέσης και των ορίων αγροτικών ακινήτων στις Δ.Ε Μυτιλήνης, Ευεργέτουλα, Γέρας στη νήσο Λέσβο και στην Δ.Ε Ιωνίας στη νήσο Χίο. Το γραφείο επανακτηματογράφησης εγκαταστάθηκε στην ΤΚ «Νένητα» και ξεκίνησε να υποδέχεται αιτήσεις τον Ιανουάριο του 2019. Όσον αφορά τη Λέσβο το γραφείο θα ξεκινήσει να δέχεται αιτήσεις  γύρω στα μέσα Μάη. Έπειτα από σχετικές παραινέσεις από αρμόδια επιτροπή του Δήμου και του τοπικού ΤΕΕ, πλήθος κόσμου επισκέφτηκε το γραφείο για τον έλεγχο των στοιχείων των ακινήτων του και υποβολή σχετικής αίτησης.

Το ΤΕΕ θεωρεί ότι η διαδικασία αυτή έπρεπε να γίνει διότι από την αρχή της λειτουργίας του κτηματολογικού γραφείου της ΔΕ Ιωνίας (2007) διαπιστώθηκαν σημαντικά προβλήματα σε υψηλό ποσοστό (>85%). Εκτίμησή μας είναι ότι το ίδιο θα συμβεί και στη Λέσβο. Επειδή ακριβώς το ΤΕΕ αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα και το ρόλο ενός ορθά κατηρτισμένου κτηματολογίου κρίνεται σκόπιμη η σύνταξη της παρούσας επιστολής ώστε να θιγούν δύο κρίσιμα ζητήματα:

Πληρεξούσιο: Έπειτα από σχετικές αναφορές ιδιωτών και συναδέλφων, αλλά και έπειτα από επικοινωνία με τον ανάδοχο στη Χίο, λάβαμε γνώση ότι για να κατατεθεί αίτηση διόρθωσης ακινήτων από τρίτους απαιτείται «συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο» και όχι σχετική ΥΔ με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Η σχετική οδηγία ορίζεται στο εδάφιο 2 του Φύλλου Οδηγιών της Ελληνικό Κτηματολόγιο: «Οι αναφορές υποβάλλονται από τους δικαιούχους στα κατά τόπους Γραφεία Παραλαβής Αναφορών Επαναπροσδιορισµού.  Στην περίπτωση που τρίτος καταθέτει την αναφορά (συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη από τον δικαιούχο), απαιτείται εξουσιοδότηση  που φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δικαιούχου. Εάν  όµως τρίτος συµπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει την αναφορά, απαιτείται συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο µε ειδική πληρεξουσιότητα για τις ενέργειες αυτές.  Και στις δύο περιπτώσεις απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο τρίτος που προσέρχεται στο Γραφείο Παραλαβής Αναφορών για λογαριασµό του δικαιούχου, να µπορεί να υποδείξει ορθά  τη θέση και τα όρια των ακινήτων  για τα οποία υποβάλλεται η αναφορά». Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε δημιουργεί κωλύματα στη διαδικασία, κυρίως επειδή μια μερίδα ιδιωτών που κατέχουν γη στις εν λόγω Δ.Ε. κατοικούν εκτός νομών Λέσβου και Χίου και σημαντικό ποσοστό εκτός χώρας. Επιπλέον, αρκετοί από τους προαναφερόμενους έχουν εντοπίσει τα σφάλματα με τη βοήθεια μηχανικών και είναι προφανές ότι στις περιπτώσεις αυτές η συμβολή των τελευταίων είναι η πλέον χρήσιμη για τη διαδικασία. Για οικονομία χρόνου και λειτουργικούς λόγους θεωρούμε ότι η εξουσιοδότηση με ΥΔ θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής είναι προς όφελος της διαδικασίας, όχι μόνο για λόγους οικονομικούς, αλλά κυρίως επειδή στη διαδικασία θα συμμετέχουν εκείνοι που πραγματικά έχουν σαφή εικόνα για τα γεωμετρικά στοιχεία των ακινήτων (μηχανικοί, καλλιεργητές).

Περιοχή Επανακτηματογράφησης: Με ιδιαίτερη έκπληξη διαπιστώθηκε ότι ένα ποσοστό των δικαιωμάτων (αγροτικές περιοχές) δεν εντάχθηκαν στη διαδικασία επανακτηματογράφησης. Η εδαφική έκταση της περιοχής που ορίστηκε εκτός διαδικασίας εκτιμάται στο 15% της έκτασης της ΔΕ Ιωνίας, ενώ για τις Δ.Ε στη Λέσβο (Τ.Κ Μόριας, Αλυφαντών,  Αγίας Μαρίνας), ξεπερνά  το 60%. Τα σχετικά κριτήρια και αποφάσεις για την πιστοποίηση της ανάγκης επανακτηματογράφησης αναφέρονται στα ΦΕΚ Β’567/13 και Β’ 31177/14. Σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα και με βάση τη γνώση ότι η κτηματογράφηση στις εν λόγω Δ.Ε.,  ήταν  άστοχη, διερωτάται κανείς με ποια επιστημονικά κριτήρια έμειναν περιοχές εκτός. Με δεδομένη τη διασπορά του κλήρου σε περιοχές παρατηρείται το φαινόμενο ιδιοκτήτες να δηλώνουν μέρος των ιδιοκτησιών τους επειδή κάποιες δεν βρίσκονται στις περιοχές διόρθωσης. Απορίας άξιο είναι επίσης για ποιο λόγο έμειναν εκτός επαναπροσδιορισμού «αστικές περιοχές», σύμφωνα με το ΦΕΚ ΑΑΠ 86/2015, όπως είναι το μέτωπο στην περιοχή της  Ευρειακής καθώς και το Πέραμα Λέσβου. Για τους λόγους αυτούς και επειδή η συμπερίληψη των δικαιωμάτων που έχουν μείνει εκτός δεν επιφέρει σημαντική αύξηση του κόστους της διαδικασίας αιτούμαστε την αναπροσαρμογή της απόφασης και τακτοποίηση του ζητήματος.

Για το ΤΕΕ-Τμήμα  ΒΑ Αιγαίου
Ο Πρόεδρος
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΜΑΝΩΛΑΚΕΛΛΗΣ