ΠΡΟΣΟΧΗ: Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Αργύρη Εφταλιώτη


Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 8/2019 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, αύριο ημέρα Παρασκευή (05-04-2019) και κατά τις ώρες από 07.00 έως 19.00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Αργύρη Εφταλιώτη στη Μυτιλήνη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Τζ. Αριστάρχου, έως και τη συμβολή της με την οδό 8ης Νοεμβρίου, για λόγους ασφαλείας, εξ’ αιτίας εκτέλεσης εργασιών από συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου.

Λόγω της προαναφερόμενης διακοπής της κυκλοφορίας στην παραπάνω οδό, θα ισχύσουν οι απαραίτητες -κατά περίπτωση- προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.