Υποδείγματα ΥΠΕΣ προς Υποψήφιους για να καταγράφουν τα έσοδα και τις δαπάνες τους (ΦΕΚ)


Υποδείγματα ΥΠΕΣ προς Υποψήφιους για να καταγράφουν τα έσοδα και τις δαπάνες τους (ΦΕΚ)

Αναλυτικά Υποδείγματα περιλαμβάνει Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύτηκε την 17η Απριλίου (Φ.Ε.Κ. Β’ 1304/16.4.2019), ειδικά για τον τρόπο σύνταξης της Αναλυτικής και της Συγκεντρωτικής Κατάστασης των εκλογικών εσόδων/δαπανών των Συνδυασμών και των Υποψήφιων Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβούλων στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και στις τυχόν επαναληπτικές της 2ας Ιουνίου.

Το Παράρτημα Α’ της Απόφασης αφορά τους Συνδυασμούς.  Κατ’ αρχάς, περιλαμβάνει Υπόδειγμα της Αναλυτικής Κατάστασης.Σε αυτήν καταγράφονται τα εκλογικά ΕΣΟΔΑ, κατά την παρ.1 του αρ.1 του ν.3870/2010,με την εξής κατηγοριοποίηση:
- χορήγηση ποσών από φυσικά πρόσωπα
- χορήγηση ποσών από πολιτικά κόμματα/συνασπισμούς κομμάτων
- λοιπά έσοδα.
Στη συνέχεια αναγράφονται οι εκλογικές ΔΑΠΑΝΕΣ, σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.1 του ν.3870/2010, ως εξής:
- χρήση ακινήτων ως εκλογικών κέντρων
- χρήση αιθουσών και λοιπών χώρων
- εξοπλισμός εκλογικών κέντρων
- έκδοση και αποστολή έντυπου υλικού
- καταχώριση και προσβολή μηνυμάτων από τα ΜΜΕ
- υπηρεσίες από επιχειρήσεις διαφημίσεων και δημοσίων σχέσεων
- αποτιμώμενες παροχές και διευκολύνσεις
- λοιπές δαπάνες.
Επιπλέον, περιέχει Υπόδειγμα της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Συνδυασμού, βάσει του αρ.11 του ανωτέρω νόμου.

Όσον αφορά το Παράρτημα Β’ της Απόφασης του Αλέξη Χαρίτση, εκεί αποτυπώνονται τα αντίστοιχα Υποδείγματα για τους Υποψήφιους, με τις αναγκαίες επιμέρους διαφοροποιήσεις.

Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε όλα τα Υποδείγματα, που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις επικείμενες εκλογές,ΕΔΩ