Τι φέρνουν οι Δημοτικές εκλογέςΤι φέρνουν οι Δημοτικές εκλογές

α) Για πρώτη φορά ψηφίζουν νέοι 17 ετών.

β) Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να θέτουν υποψηφιότητα και να εκλέγονται στη θέση Δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας έως και 300 κατοίκων.

γ) Η εκλογή των οργάνων διοίκησης κοινότητας γίνεται από τους συνδυασμούς που μετέχουν στη διαδικασία ανάδειξης των αρχών διοίκησης του Δήμου.