Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου- Για τελευταία φορά μπορεί να πάρει αποφάσεις για έργα


τη ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, ώρα 6:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ                                     
1.       
Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για συγκρότηση επιτροπής της παρ.3 του αρθ.157 του Ν.4600/2019 (Διάσπαση Δήμων, περιουσιακές σχέσεις των συνιστώμενων Δήμων)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
2.       
Εξέταση αιτήματος χορήγησης άδειας ίδρυσης καταστήματος λιανικού εμπορίου της εταιρείας «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ»
3.       
Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την πυροπροστασία και την πυρασφάλεια, καθώς και με την ειδικότητα των υδρονομέων και των ναυαγοσωστών για το έτος  2019 και καθορισμός αρδευτικής περιόδου
4.       
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων εργασιών στα πλαίσια της υπ αριθμ. 193/2018 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ  ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 28ης - 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018  (Δ.Ε ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)», αναδόχου Μινάβρα Τεχνική Κατασκευαστική και Εργοληπτική Α.Ε.
5.       
Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων εργασιών στα πλαίσια της υπ αριθμ. 190/2018 μελέτης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ  ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 28ης -29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018  (Δ.Ε Γέρας)»  με  ανάδοχο την εργοληπτική Εταιρεία «ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Μ. – ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΧΡ. Ο.Ε.»
6.       
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων εργασιών στα πλαίσια της υπ αριθμ. 190/2018 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ  ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 28ης -29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018  (Δ.Ε Γέρας)»  με  ανάδοχο τον ΚΑΜΑΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»
Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
7.       
Έγκριση του Ισολογισμού Έναρξης και των Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσεως 2016 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου
8.       
Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου», οικον. έτους 2019
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
9.       
Έγκριση διαγραφής τιμολογίου εφημερίδας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ»
10.  
Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. 17346/16-4-2019)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
11.  
Αποδοχή αποφάσεων ένταξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
12.  
Αποδοχή χρηματοδότησης που αφορά την Πράξη με τίτλο «Ολοκλήρωση – Εκσυγχρονισμός Πολιτιστικού Κέντρου Ερεσού (Παλιός Κινηματογράφος)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020
13.  
Έγκριση χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου για την επιτυχή ολοκλήρωση των παραδοτέων της υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Π.3.3.1), ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ (Π.4.3.1)»
14.  
Μεταφορά  ποσού από ΤΑΚΤΙΚΑ και από ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «HYDROUSA»
15.  
Αποδοχή Συμμετοχής του Δήμου Λέσβου στα πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ΑΞ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» από το Υπουργείο Εσωτερικών
16.  
Έγκριση Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών που αφορούν τη φύλαξη στοιχείων προς επαναχρησιμοποίηση επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017- Υπηρεσία φύλαξης χώρου, αναδόχου ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
17.  
Τροποποίηση της αριθ. 734/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου με θέμα: «Έκτακτη και ειδική επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»»
18.  
Ορθή επανάληψη της αριθ. 159/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2019 (αριθμ. 3/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)»
19.  
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2019 (αριθμ. 4/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
20.  
Αγορά  ή απαλλοτρίωση οικοπέδου στη Βαρειά  Μυτιλήνης  για την ανέγερση Μουσικού Σχολείου
21.  
Έγκριση απ’ ευθείας αγοράς ακινήτου, ιδιοκτησίας Αικατερίνη Ζαχαριάδου  στην τοπική   κοινότητα Σκ. Συκαμνιάς  ΔΕ Μηθύμνης
22.  
Έγκριση απ’ ευθείας αγοράς ακινήτου, ιδιοκτησίας  Ελευθερίου Καλλιπολίτη στην τοπική κοινότητα Στύψης ΔΕ Πέτρας
23.  
Έγκριση Επικαιροποιημένου Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤH ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ «ΚΑΛΑΜΙΑΡΗΣ»» (ΑΜ 189/2018) και τρόπου εκτέλεσης της μελέτης
24.  
Έγκριση Επικαιροποημένου Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ωρίμανσης ΜΕΑ Συμμείκτων Δήμου Λέσβου και Επικαιροποίηση ΧΥΤΑ Λέσβου και Συνοδών Έργων» (ΑΜ 174/2018) και τρόπου εκτέλεσης της μελέτης
25.  
Έγκριση λύσης της σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Ύδρευση – Αποχέτευση - Διάθεση Λυμάτων Δ.Δ. Αργένου, Λεπετύμνου και Συκαμινέας Δήμου Μήθυμνας»
26.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευές από σκυρόδεμα για επισκευή καταστρωμάτων Δημοτικών οδών», αναδόχου Σαράντη Προκοπίου Ε.Δ.Ε.
27.  
Έγκριση πρωτοκόλλου 11ης τμηματικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμό 213/2017 μελέτης με τίτλο: «Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα ετοιμορρόπων κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 – Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης»,  αναδόχου Ζούρου Παναγιώτη
28.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΠΟ ΚΑΠΗ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»
29.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΙΠΠΕΙΟΥ -  ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ», αναδόχου ΣΑΡΑΝΤΗ Ε. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
30.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τάφων σε νεκροταφεία Δήμου Λέσβου», αναδόχου Φωκάς Φραγγής-Αιμιλία Κόκολα Ο.Ε
31.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής  του έργου  « Αντικατάσταση κουφωμάτων και εργασίες διαμόρφωσης για την στέγαση του αγροτικού ιατρείου στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Τ.Κ. Κώμης »
32.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας με ασφαλτικό των δημοτικών δρόμων της Ανατολικής Λέσβου εκτός της Δ.Ε. Μυτιλήνης (Δ.Ε. Πολιχνίτου, Ευεργέτουλα, Πλωμαρίου, Αγιάσου, Γέρας, Λ. Θερμής, Μανταμάδου, Αγίας Παρασκευής)»
33.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Β.Δ. ΛΕΣΒΟΥ»
34.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΗ ΔΕ ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ’ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ»
35.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΗ Δ.Ε ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ (ΜΕΣΟΤΟΠΟ-ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ-ΧΙΔΗΡΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ»
36.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΛΕΙΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΝΙΑ» 
37.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ»
38.  
Έγκριση  2ου και Τακτοποιητικού Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (Μ.Ε.Λ.) Δημοτικών Διαμερισμάτων Παρακοίλων – Φίλιας – Ανεμότιας – Σκαλοχωρίου - Άγρας»
39.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση 2ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017»
40.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση 1ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΑΛΩΝΑ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΥΡΓΙ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 28 & 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 21-1-2019 ΕΩΣ 28-1-2019»
41.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση 1ης παράτασης του χρόνου της σύμβασης του έργου με τίτλο: Διαμόρφωση νεκροταφείου Πλωμαρίου Αγ.Αναργύρων
42.  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση Λειτουργίας Κοιμητηρίων» αναδόχου ΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ
43.  
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ   Ν.Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ ΠΛΗΝ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
44.  
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ   Β.Δ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ»
45.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή πλακοσκεπούς  ομβρίων στη Δ.Κ. Πέτρας που υπέστη ζημιές από την σεισμική δόνηση της 12 Ιουνίου 2017»
46.  
Συγκρότηση Επιτροπής   Οριστική  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς αρδευτικού Ιππείου»
47.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινή - Οριστική  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Συντήρηση και Επισκευή Οστεοφυλακίων»
48.  
Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Εκσυχρονισμός Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων της Δ.Ε Καλλονής του Δήμου Λέσβου»
49.  
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινή -  Oριστική    Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Κυκλοφοριακή Οργάνωση Καλλονής»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ
50.  
Έγκριση μεταβολών Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2019-2020
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
51.  
Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 20.000,00€ των Σχολικών  Επιτροπών Α/θμιας και  B/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λέσβου για κοπή χόρτων στους αύλειους χώρους των  σχολικών μονάδων
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
52.  
Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για την κατασκευή και τοποθέτηση κορνιζών σε 17 έργα του Μουσείου Θεοφίλου στην Βαρειά Λέσβου»
53.  
Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών συντήρησης των συστημάτων λειτουργίας σκηνής Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης
54.  
Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών συντήρησης των συστημάτων επεξεργασίας ήχου, εικόνας και φωτιστικών σκηνής, σινεμά για τον εξοπλισμό των κτιρίων Πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Λέσβου (Δ.Θ. κλπ.)
55.  
Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών ηχητικής  κάλυψης των καρναβαλικών εκδηλώσεων των Αποκριών και της Καθαρά Δευτέρας   του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
56.  
Παραίτηση ή μη από την άσκηση ενδίκων μέσων εναντίον των με αρ. 11/2019 και 12/2019 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών)
57.  
Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικής δασικής έκτασης (στη θέση ΠΑΛΑΜΑΣ – ΚΑΜΑΡΙ τ.κ. Πηγής Λέσβου), εμβαδού 26.024,00 τ.μ., το οποίο ανήκει σε ευρύτερο λατομικό χώρο, χωροθετημένο εντός λατομικής περιοχής (ΦΕΚ 119/Β’/13-2-1998) με σκοπό την εκμετάλλευση αδρανών υλικών
58.  
Έγκριση 15ης τροποποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
59.  
Έγκριση 16ης τροποποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
60.  
Έγκριση 17ης τροποποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
61.  
Έγκριση 18ης τροποποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
62.  
Έγκριση 19ης τροποποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
63.  
Έγκριση 20ης τροποποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
64.  
Έγκριση 21ης τροποποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
65.  
Έγκριση 22ης τροποποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
66.  
Έγκριση 23ης τροποποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
67.  
Έγκριση 24ης τροποποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
68.  
Έγκριση αλλαγής τίτλου Κ.Α. του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
69.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2019 Απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
70.  
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου