Κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την Βελτίωση - Αποκατάσταση Επαρχιακής Οδού Πέτρας - Μήθυμνας


Την κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση - Αποκατάσταση Επαρχιακής Οδού Πέτρας - Μήθυμνας» συνολικού Π/Υ 1.500.000 € εγκρίναμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

Στο πλαίσιο του έργου θα εκτελεστούν οι εξής εργασίες: 

α) Ασφαλτόστρωση της Επαρχιακής Οδού Πέτρας – Μήθυμνας και συγκεκριμένα από το τέλος του Οικισμού της Πέτρας έως την είσοδο του Οικισμού της Μήθυμνας μήκος 4.300 μέτρα περίπου.
β) Ασφαλτόστρωση της οδού πρόσβασης προς Εφταλού. Συγκεκριμένα, από τη συμβολή της δημοτικής οδού προς το Κάστρο Μήθυμνας έως τα Θερμά Λουτρά Εφταλούς, μήκους περίπου 3.500 μέτρα.
γ) Κατασκευή βραχοπαγίδας στη περιοχή Καβάκι που σημειώνονται καταπτώσεις, σε επαφή με το υπάρχον κρασπεδόρειθρο μήκους 600 μ. περίπου, ύψους 1,30 μ. και πάχους 0,30 μ.
δ) Σήμανση και ασφάλιση όπου για το είδος της σήμανσης (οριζόντιας και κατακόρυφης), τα σημεία τοποθέτησης των πινακίδων καθώς και σημεία τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας των παραπάνω οδών θα ληφθεί υπόψη και η μελέτη της Εγνατίας Οδού. 

Όπως σημειώνει ο κος Βαλσαμιδης «Το έργο χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού Βορείου Αιγαίου. Με την δική σας εμπιστοσύνη προχωράμε ..»