Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λέσβου: «Να βρεθεί λύση στην στέγαση και του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Λέσβου»


Στέγαση Ειδικών Σχολείων της Δ/θμιας Εκπ/σης Λέσβου

Κατόπιν συνεχών δημοσιευμάτων στον Τοπικό Τύπο τις τελευταίες ημέρες σχετικά με στεγαστικά θέματα των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς μας, παρατηρήσαμε ότι γίνονται αποσπασματικές ενέργειες και κινήσεις χωρίς να ζητείται η άποψη και η συμμετοχή σε συναντήσεις και λήψεις αποφάσεων των  καθ’ύλην  αρμοδίων φορέων που έχουν την ευθύνη λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης  Δ/θμιας Εκπ/σης Λέσβου.

 Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι στο νησί μας λειτουργούν δύο (2) Ειδικά Σχολεία, το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Λέσβου. Μετά λύπης διαπιστώσαμε ότι στις συζητήσεις και στις αναζητήσεις χώρου γίνεται λόγος μόνο για τη στέγαση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και εκτός από το γεγονός ότι έγιναν χωρίς να ενημερωθούμε και κατά συνέπεια να μην ακουστεί  η δική μας άποψη επί του θέματος, συνεχίζει να παραμένει σε εκκρεμότητα  η στέγαση του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ,  του οποίου το μαθητικό δυναμικό παρουσιάζει ανοδική τάση.

Από πλευράς Δημάρχου  και της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λέσβου σε συνεργασία με την  Περ/κή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου έχουν γίνει επαφές προκειμένου να δοθεί μία προσωρινή λύση στέγασης του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο κτίριο του ΟΑΕΔ Παναγιούδας. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεχιστεί η αναζήτηση μίας μόνιμης λύσης. Είναι ιδιαίτερα λυπηρό σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες για αναζητήσεις στέγασης και αγορά οικοπέδων να μην συμπεριλαμβάνεται και το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., μία νεοσύστατη Σχολική Μονάδα που χρήζει στήριξης από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

       Ο Δ/ΝΤΗΣ  ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
                        ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΙΩΤΑΣ