Πολιτική επικοινωνία Υποψήφιων και Προσωπικά Δεδομένα: Οδηγίες από την αρμόδια Αρχή


Η “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα” εξέδωσε κείμενο κατευθυντήριων Οδηγιών για τη σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την πολιτική επικοινωνία.

Με αυτό επιχειρείται η επικαιροποίηση των ρυθμίσεων της Οδηγίας 1/2010, λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στο αρ.11 του ν.3471/2006, οι οποίες επήλθαν με το ν.3917/2011, τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και κυρίως την ισχύ πλέον του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Στο κείμενο εξειδικεύονται οι κανόνες για τη σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς τον σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας, η οποία πραγματοποιείται με ποικίλους τρόπους και σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, συμπεριλαμβανομένης της προεκλογικής, από Πολιτικά Κόμματα, Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Παρατάξεις και κατόχους αιρετών θέσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή Υποψήφιους στις βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ειδικότερα, στις κατευθυντήριες Οδηγίες της Αρχής περιγράφονται οι κανόνες για τη σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

(I) μέσω τηλεφωνικών κλήσεων με ανθρώπινη παρέμβαση,
(II) με χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση:
i) Σύντομα γραπτά μηνύματα (SMS) και μηνύματα πολυμέσων (MMS)
ii) Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
iii) Ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων υπηρεσιών “της κοινωνίας των πληροφοριών” π.χ Viber, Whatsapp, Skype, Facebook Messenger, FaceΤime, κλπ
iv) Επικοινωνία μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ)
v) Αυτόματες τηλεφωνικές κλήσεις, κατά τις οποίες με την αποδοχή της κλήσης ακούγεται μαγνητοφωνημένο μήνυμα
vi) Φωνητικά μηνύματα που αποθηκεύονται μέσω υπηρεσίας αυτόματου τηλεφωνητή.

Οι Οδηγίες περιλαμβάνουν, επιπλέον, ειδική Ενότητα για την πολιτική επικοινωνία μέσω ταχυδρομείου.  Ως πηγή αυτής αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι εκλογικοί κατάλογοι. Η Αρχή σημειώνει ότι οι εκλογικοί κατάλογοι αποτελούν νόμιμη πηγή σύμφωνα με το αρ.5 παρ.5 και 6 ν.2623/1998 και το αρ.23 του κωδικοποιητικού π.δ.96/2007 υπό τις εξής κατά νόμο προϋποθέσεις:
Τα Κόμματα λαμβάνουν πλήρη σειρά των εκλογικών καταλόγων, οι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, κάτοχοι αιρετών θέσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Υποψήφιοι λαμβάνουν απόσπασμα για την εκλογική περιφέρεια, στην οποία έχουν εκλεγεί ή είναι Υποψήφιοι. Οι κατάλογοι χορηγούνται αποκλειστικώς για εκλογική χρήση ενώ η παραχώρηση και η χρήση τους για άλλο σκοπό ή από οποιονδήποτε τρίτο απαγορεύεται.

Οι Οδηγίες υπογραμμίζουν τι πρέπει να κάνει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας πριν την πραγματοποίηση της πολιτική επικοινωνίας, ακόμη και όταν τα προσωπικά δεδομένα προέρχονται από νόμιμη πηγή.

Το πλήρες κείμενο με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες είναι διαθέσιμο ΕΔΩ

Περαιτέρω, σύμφωνα με Ανακοίνωση της Αρχής, “ενόψει των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλων εκλογών στην Ε.Ε. που έχουν προγραμματιστεί για το 2019”, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (EDPB) εξέδωσε στις 13/3 τη Δήλωση 2/2019 σχετικά με τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια πολιτικών εκστρατειών, στην οποία υπογραμμίζονται ορισμένα βασικά σημεία που πρέπει να γίνονται σεβαστά όταν τα Πολιτικά Κόμματα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια των εκλογικών δραστηριοτήτων.  

ΠΗΓΗ airetos.gr