Ψηφοδέλτια Δημοτικών-Κοινοτικών εκλογών: Ποιος τα τυπώνει-Περιεχόμενο–Διαστάσεις (ΦΕΚ)


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 1095/2.4.2019) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με αντικείμενο τα ψηφοδέλτια για τις Δημοτικές Εκλογές.

I) Σε Δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια το ψηφοδέλτιο τυπώνεται με ευθύνη του Συνδυασμού και περιλαμβάνει, κατά σειρά, τα εξής στοιχεία, όπως αναγράφονται στην Απόφαση ανακήρυξής του (βλ. Παράρτημα 1 στο ΦΕΚ):

1. Το, τυχόν, έμβλημα και το όνομα του Συνδυασμού.
2. Το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου Δημάρχου με την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομά του.
3. Τη φράση, εντός παρένθεσης, «(Μέχρι τρεις (3) σταυρούς)».
4. Τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων με αλφαβητική σειρά.

II) Σε Δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, κάθε Συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για τα εκλογικά τμήματα της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας, το οποίο περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία, όπως αναγράφονται στην Απόφαση ανακήρυξής του (βλ. Παράρτημα 2 στο ΦΕΚ):

1. Το τυχόν έμβλημα και το όνομα του Συνδυασμού.
2. Το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου Δημάρχου με τη σχετική ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομά του.
3. Τη φράση «Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι» ακολουθούμενη από την ονομασία της εκλογικής περιφέρειας.
4. Τη φράση, εντός παρένθεσης, «(Μέχρι τρεις (3) σταυρούς)» ή εάν η εκλογική περιφέρεια εκλέγει μέχρι 3 Συμβούλους, τη φράση, εντός παρένθεσης, «Μέχρι έναν σταυρό».
5. Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων, με αλφαβητική σειρά, της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας.
6. Τη φράση «Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι λοιπών εκλογικών περιφερειών».
7. Τη φράση, εντός παρένθεσης, «(Μέχρι έναν (1) σταυρό)».
8. Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των Υποψήφιων, με αλφαβητική σειρά, όλων των υπόλοιπων εκλογικών περιφερειών και, εντός παρενθέσεως, την εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι υποψήφιοι.

III) Σε Δήμους στους οποίους συνιστώνται Κοινότητες με πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) μόνιμων κατοίκων, κάθε Συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε Κοινότητα, το οποίο περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία, όπως αναγράφονται στην Απόφαση ανακήρυξής του (βλ. Παράρτημα 3 στο ΦΕΚ):

1. Το τυχόν έμβλημα και το όνομα του Συνδυασμού.
2. Τη φράση «Υποψήφιοι σύμβουλοι κοινότητας.. του Δήμου..», όπου αναγράφονται το όνομα της οικείας Κοινότητας και του Δήμου, αντίστοιχα.
3. Τη φράση, εντός παρένθεσης, «(Μέχρι δύο (2) σταυρούς»).
4. Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των Υποψήφιων Συμβούλων της Κοινότητας, με αλφαβητική σειρά.

IV) Σε Δήμους στους οποίους συνιστώνται Κοινότητες με πληθυσμό έως και τριακοσίων (300) μόνιμων κατοίκων, εκτυπώνεται ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ, ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία, όπως αναγράφονται στην Απόφαση ανακήρυξής του (βλ. Παράρτημα 4 στο ΦΕΚ):

1. Τη φράση «Υποψήφιοι Πρόεδροι της Κοινότητας...του Δήμου...», όπου αναγράφονται το όνομα της οικείας Κοινότητας και του οικείου Δήμου, αντίστοιχα.
2. Τη φράση, εντός παρένθεσης, «(Έναν (1) σταυρό)».
3. Το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων Προέδρων της Κοινότητας, με αλφαβητική σειρά.

Όσον αφορά τις διαστάσεις των ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των Δημοτικών Αρχών, στην Υπουργική Απόφαση ορίστηκαν ως ακολούθως:

Ι) Για τους Δήμους στους οποίους εκλέγονται Δημοτικά Συμβούλια από 49 ή 45 μέλη, σε 14 x 60 εκατοστά του μέτρου περίπου.
ΙΙ) Για τους Δήμους στους οποίους εκλέγονται Δημοτικά Συμβούλια από 41 μέλη, σε 14 x 56 εκατοστά του μέτρου περίπου.
ΙΙΙ) Για τους Δήμους στους οποίους εκλέγονται Δημοτικά Συμβούλια από 33 μέλη, σε 14 x 50 εκατοστά του μέτρου περίπου.
IV) Για τους Δήμους στους οποίους εκλέγονται Δημοτικά Συμβούλια από 27 μέλη, σε 14 x 46 εκατοστά του μέτρου περίπου.
V) Για τους Δήμους στους οποίους εκλέγονται Δημοτικά Συμβούλια από 21 ή 17 ή 13 μέλη, σε 14 x 34 εκατοστά του μέτρου περίπου.
VI) Για τους Δήμους στους οποίους εκλέγονται Συμβούλια Κοινοτήτων από 15 ή 11 μέλη, σε 14 x 34 εκατοστά του μέτρου.
VII) Για τους Δήμους στους οποίους εκλέγονται Συμβούλια Κοινοτήτων από 7 ή 5 μέλη ή εκλέγονται Πρόεδροι Κοινοτήτων, σε 14 x 30 εκατοστά του μέτρου περίπου.

Δείτε την Υπουργική Απόφαση, με όλα τα Παραρτήματά της ανά περίπτωση, ΕΔΩ

Πηγή airetos.gr