Αναδιάρθρωση αμπελώνων και άδειες φύτευσης ανακοινώσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. ΛέσβουΠρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων και άδειες φύτευσης

«Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων περιόδου 2019-  2020»
                                                                              
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η   Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της  ΠΕ Λέσβου ενημερώνει τους αμπελουργούς του νησιού, ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την αμπελοοινική περίοδο 2019-2020.

Δικαιούχοι είναι οι παραγωγοί που τα αμπελοτεμάχιά τους είναι καταχωρημένα στο αμπελουργικό μητρώο, είναι σε καλή γεωργική κατάσταση (καλλιεργημένα) και έχουν υποβάλει δηλώσεις συγκομιδής τουλάχιστον τα δύο τελευταία έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις έως και τις 25 Μαΐου 2019 στα  γραφεία της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας (Καραντώνη 2, Μυτιλήνη) ή του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Καλλονής.

Οι οικονομικές ενισχύσεις που αφορούν το πρόγραμμα καθορίζονται κατ’ αποκοπή ανά μέτρο, σε ευρώ/στρέμμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΜΕΤΡΑ
ΕΥΡΩ/ ΣΤΡΕΜΜΑ
α. Εκρίζωση, προετοιμασία εδάφους και αναφύτευση  (συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος) 
1175
β. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (υποστύλωση, κατασκευή αναβαθμίδων)
260
           
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Καλλονής  (τηλ. 2253022565) και κάθε  Τετάρτη στο  Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Πολιχνίτου  (τηλ. 2252041261).

Χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας  της   Π.Ε. Λέσβου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους,  ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου. Οι αιτήσεις-υπεύθυνες  δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (ψηφιακές υπηρεσίες), μέχρι τις 27 Μαρτίου 2019.             
             
Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών, κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής  του.
             
Η αιτούμενη για άδεια νέας φύτευσης έκταση, μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια, ενώ η ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο ορίζεται σε ένα στρέμμα. Τα αγροτεμάχια μπορεί να είναι ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα (ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης τα επτά έτη). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Καλλονής  (τηλ. 2253022565) και κάθε  Τετάρτη στο  Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Πολιχνίτου  (τηλ. 2252041261).