Διπλή συνεδρίαση στο δημοτικό συμβούλιο Λέσβου- Όλα τα θέματα


Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν την, Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη)

Με μία ειδική στις 18.30 και μία στις 19.00 συνεδριάζει δις, την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 το δημοτικό συμβούλιο Λεσβου. Η ειδική συνεδρίαση αφορά στην Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018 με εισηγητή τον κ. Τσουπή.

-Αναλυτικά όλα τα θέματα:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), που θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ώρα 6:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με μοναδικό θέμα:

           
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.      
Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
Αντιδήμαρχος          κ. Τσουπής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ώρα 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1.       
Παρουσίαση-Έγκριση της Μελέτης Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) Παλαιού Λιμένα Μυτιλήνης, στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) Νέου και Παλαιού Λιμένα Μυτιλήνης»
2.       
Καταβολή και ύψος εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για το έτος 2019
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
3.       
Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για εκμίσθωση ακινήτου «ΚΗΠΟΣ» του κληροδοτήματος Παράσχου ή Παρασκευά Τζιτζή
4.       
Έγκριση αγοράς βιβλίου με τίτλο «Λεσβιακή Φάλαγγα»
5.       
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης, που αφορά την δαπάνη για τη συμμετοχή του Δήμου Λέσβου, στο «2ο Yachting Festival – Θαλάσσιος Τουρισμός» (Μαρίνα Αλίμου, 11 – 14 Απριλίου 2019)
6.       
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης, που αφορά την δαπάνη για τη συμμετοχή του Δήμου Λέσβου, στο «Τουριστικό Πανόραμα – Ελλάδα 365 Μέρες» (Ιωάννινα, 3 – 7 Απριλίου 2019)
ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
 Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ                                                              
7.       
Πρόσληψη τακτικού προσωπικού στη ΔΕΥΑ Λέσβου (ΔΕΥΑΛ)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
8.       
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων εργασιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 193/2018 μελέτης με τίτλο: «Εργασίες  αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά  φαινόμενα  της  28ης - 29ης  Νοεμβρίου 2018  (Δ.Ε Μυτιλήνης)» 
9.       
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων εργασιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 192/2018 μελέτης με τίτλο: «Εργασίες  αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά  φαινόμενα  της  28ης - 29ης  Νοεμβρίου 2018 (Δ.Ε Πλωμαρίου)»
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
10.  
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος στον οικονομικά αδύνατο δημότη με το ακρωνύμιο Ν.Τ.
11.  
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος στον οικονομικά αδύνατο δημότη με το ακρωνύμιο Μ.Γ.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
12.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2019 τεχνικής μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και διενέργειας της υπηρεσίας ασφάλισης μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Λέσβου για το έτος 2019
13.  
Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ν-Α Λέσβου της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (Α.Π. 7720/22-2-2019)
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
14.  
Έγκριση ταμειακού απολογισμού του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου», οικ. έτους 2018
15.  
Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού,                                       Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου», οικον. έτους 2019
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
16.  
Έγκριση εξειδίκευση πίστωσης που αφορά την δαπάνη για την ημερίδα με θέμα «Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
17.  
Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή των υπό κατάρρευση λόγω σεισμού της 12ης Ιουνίου 2017 τοιχείων αντιστήριξης στην Αγία Παρασκευή-Νάπη για την άρση της επικινδυνότητας του Δήμου Λέσβου
18.  
Έγκριση χορήγησης 1ης  παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Επισκευή διατηρητέου Παρθεναγωγείου Πτερούντας»
19.  
Έγκριση χορήγησης 1ης  παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων στο γήπεδο 5*5 του Μιχαλέλειου Δημοτικού Σταδίου Πλωμαρίου»
20.  
Έγκριση χορήγησης 1ης  παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»
21.  
Έγκριση χορήγησης παράτασης  προθεσμίας στις    συμβάσεις  για  τις  προμήθειες  με τίτλο:
1.-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΛΕΣΒΟΥ, ΟΜΑΔΑ  3 (ΣΙΔΕΡΙΚΑ  ΕΙΔΗ)
2.-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΛΕΣΒΟΥ, ΟΜΑΔΑ   1 (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  ΥΛΙΚΑ)
22.  
Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ, του έργου «Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Κρεμαστής Αγία Παρασκευής του Δήμου Λέσβου»
23.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΕΤΡΙ 2" ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΜΑ ΠΕΤΡΑΣ - ΜΗΘΥΜΝΑΣ» mis 365208
24.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης απαραίτητων για τη λειτουργία της ΕΕΛ Γέρας»
25.  
Έγκριση πρωτοκόλλου 9ης τμηματικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμό 213/2017 μελέτης με τίτλο: «Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα ετοιμορρόπων κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 – Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης»
26.  
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΣΙΓΡΙΟΥ»
27.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής - Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Έργα Πρόσβασης Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Τ.Δ. Ιππείου – Συκούντα»
28.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Κατασκευές από σκυρόδεμα για επισκευή καταστρωμάτων δημοτικών οδών»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
29.  
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά τη δαπάνη επιχορήγησης των συλλόγων για την  κάλυψη των εκδηλώσεων εορτασμού των Αποκριών και της Καθαρά Δευτέρας του Δήμου Λέσβου
30.  
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά τη δαπάνη για ηχητική κάλυψη των καρναβαλικών εκδηλώσεων των Αποκριών και της Καθαρά Δευτέρας του Δήμου  Λέσβου
31.  
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά την δαπάνη για την συνδιοργάνωση του επιστημονικού συνεδρίου με θέμα: Μίλτος Κουντουράς -Στρατής Μυριβήλης * Βίοι παράλληλοι και τεμνόμενοι
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
32.  
Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
33.  
Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
34.  
Καθορισμός κωδικών προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Λέσβου, ως δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
35.  
Αποδοχή πίστωσης €350.000,00 από ΥΠ.ΕΣ. για αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες (Α.Π. 7826/2019)                            
36.  
Ανανέωση νομιμοποίησης του Δημοτικού Ταμία και των αναπληρωτών του σε όλες τις Τράπεζες εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος
37.  
Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών για τη συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων του Δήμου (Α.Π. 8743/28-2-2019)
38.  
Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης, παραλαβής και καλής λειτουργίας συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών στις Δ.Ε. Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής έτους 2019
39.  
Καθορισμός μισθωτικού ανταλλάγματος για απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Λέσβου, για το έτος 2019
40.  
Λήψη απόφασης επί της αρ. πρωτ. 2767/18-1-2019 αιτήσεως του ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΕΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ, με την οποία καταγγέλλει την μεταξύ του Συνεταιρισμού και του Δήμου Λέσβου Σύμβαση Μίσθωσης (κατάστημα ισογείου, σε διώροφο κτίσμα με εμβαδόν κάτοψης 368,69 τ.μ., στη θέση ΠΕΡΑ ΒΡΥΣΗ Σκοπέλου Γέρας – ΚΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ)
41.  
Εξέταση αιτήματος του Κωνσταντίνου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου: οικοπέδου επί των οδών Παλαιών Πατρών Γερμανού και Αιγαίου (παλαιά Ιχθυοπωλεία – Μπαλουχανάς) στην περιοχή Κουμιδιά Μυτιλήνης
42.  
Χαρακτηρισμός Επιχείρησης ενοικιαζομένων δωματίων στην Άναξο Λέσβου, ιδιοκτησίας ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑΣ, ως Εποχιακή
43.  
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων (αριθ. πρωτ. 8234/26-2-2019)
44.  
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων (αριθ. πρωτ. 8235/26-2-2019)
45.  
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Α.Π. 7482/19-2-2019)
46.  
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από τέλη, δικαιώματα κλπ (Α.Π. 8828/28-2-2019)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
47.  
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου