Γενική και Καταστατική Συνέλευση στην θεατρική ομάδα «Οι Άστεγοι»


Πρόσκληση σε Τακτική Γενική και Καταστατική Συνέλευση

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού, προσκαλούνται τα μέλη της ΘΟΜ "Οι Άστεγοι" σε Τακτική Γενική και Καταστατική Συνέλευση που θα γίνει στη "Στέγη", Θεοφράστου 24, τη Παρασκευή στις 22-03-2019, ως α' Γ.Σ. και α’ ΚΣ και ελλείψει απαρτίας σε β' Γ.Σ. και β’ ΚΣ/οριστική στις  23-03-2019 το Σάββατο στις 7μ.μ.
                                     
Το Δ.Σ. των Αστέγων