Το ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ Αντίσσας το «βούλιαξαν», ο ΔΗΜΟΣ ΤΕΡΑΣ, ο Δήμαρχος του και οι αρμόδιοι ΑντιδήμαρχοιΓράφει πρόεδρος του συνδέσμου πολιτών «Πιττακός ο Μυτιληναίος» Τάκη Ιορδάνης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ : 

Το ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ Αντίσσης το «βούλιαξαν», ο ΔΗΜΟΣ ΤΕΡΑΣ, ο Δήμαρχος του και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι.

Το 2016 στην πίεσή μου προς το Υπουργείο με επανειλημμένα έγγραφά μου για το ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ μας, έλαβα τελικά απάντηση του μέσω της οποίας μου αναφερόταν ότι ο Δήμος Λέσβου με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5953/ 10.02.2016 έγγραφό έλεγε : «Ο Δήμος Λέσβου συνεχίζει να διερευνά κάθε δυνατότητα λειτουργίας του Γηροκομείου ώστε να αξιοποιηθεί το ως άνω δημοτικό ακίνητο προς όφελος των ηλικιωμένων δημοτών του. » 

Ψεύδος μέγα, ατυχώς. Ο Δήμαρχος Γαληνός, η αρμόδια Αντιδήμαρχος Αντωνέλλη και ο τοπικός Αντιδήμαρχος στα τρία χρόνια που ήδη πέρασαν ουδόλως νοιάστηκαν σχετικώς. Ούτε προς στιγμή δεν ίδρωσε το αυτί τους για το Γηροκομείο μας και τους «ηλικιωμένους δημότες του Δήμου» .
Μόνο κάποια βολιδοσκόπηση του Τ.Σ. Αντίσσης από τον τοπικό Αντιδήμαρχο στο να χρησιμοποιηθεί τούτο για εγκατάσταση κάποιων προσφύγων. Βέβαια προς τιμή των μελών του Τ.Σ., η άρνησή τους ήταν κάθετη. 

Το καλοκαίρι που ήμουν στο χωριό κάποιοι συγχωριανοί μου με παραίνεσαν να κάνουμε κάτι προς την κατεύθυνση της λειτουργίας επί τέλους του πολυπαθούς και πολυπόθητου αυτού ιδρύματός μας. 

Έτσι ξεκινήσαμε την καινούργια καμπάνια μας και δια τεσσάρων ήδη επιστολών μας έχουμε καταθέσει προς την αρμόδια Υπουργό κα Αχτσιόγλου τις υπογραφές που μαζικά έχουν βάλλει οι Αντισσαίοι (του χωριού, της Αυστραλίας) στο κείμενο της δημιουργούμενης Επιτροπής Αγώνα.
Χθες έλαβα σχετική απάντηση που υπογράφεται από τον Γεν. Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης που παραθέτω αυτούσιο και χωρίς κάποια επί του παρόντος σχόλια.

Θέμα: Απάντηση σε επιστολή σας.

Σχετ: Το με αριθμ. πρωτ. ΓΠ/Δ22/οικ. 9290/291/29-2-2016 ...........έγγραφό μας.
Σε απάντηση επιστολής σας, η οποία μας διαβιβάστηκε από το Γραφείο της κας Υπουργού, αναφορικά με τη λειτουργία Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (γηροκομείο) σε υφιστάμενο κτίριο στην Άντισσα Λέσβου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.

Όπως σας κάναμε γνωστό με το ως άνω σχετικό έγγραφό μας, το εν λόγω ακίνητο είχε κατασκευασθεί από την κοινότητα Άντισσας. Μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 85), ο Δήμος Ερεσού – Άντισσας έχει ενοποιηθεί με το Δήμο Λέσβου και, ως εκ τούτου, το ως άνω δημοτικό ακίνητο ανήκει στην κυριότητα του ανωτέρω δήμου. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε απόφαση για λειτουργία του εν λόγω κτιρίου ως γηροκομείου είτε από τον Δήμο Λέσβου είτε με τυχόν παραχώρηση της χρήσεώς του σε άλλο φορέα αποτελεί αρμοδιότητα του οικείου δημοτικού συμβουλίου.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Δ.Γ. ΚΑΡΕΛΛΑΣ
Εσωτερική Διανομή: 1) Γραφείο κας Υπουργού
2) Γραφείο Αναπλ. Υπουργού κας Φωτίου
3) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κοιν. Αλληλεγγύης
4) Γραφείο Πρ. Γεν. Δ/νσης Κοιν. Αλληλεγγύης
5) Δ/νση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)»