Ανοίγεται ο δρόμος για την αποζημίωση των επαγγελματιών σεισμοπαθών της ΛέσβουΤην σχετική ενημέρωση έκανε ο Βασίλης Τεντόμας (Συντονιστής των ενεργειών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον σεισμό της 12.6.2017 στη Λέσβο.)

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ

Σε σχέδιο νόμου που κατατέθηκε χθες 7/3/2019 στη Βουλή με θέμα: " Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις" και με το άρθρο 19 τροποποιείται το άρθρο 36 (πργρ. 1 και παργ 3) του Ν.2459/1997 και ξεπερνιέται το πρόβλημα της εξαίρεσης των σεισμών από τις φυσικές καταστροφές για τις οποίες προβλέπεται η αποζημίωση του εξοπλισμού των επιχειρήσεων.

Μετά την ψήφιση του παραπάνω νομοσχεδίου ανοίγεται πλέον ο δρόμος για την αποζημίωση των επαγγελματιών σεισμοπαθών από τον σεισμό της 12.6.2017 της Λέσβου.