«Αλμα Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο»- Το όνομα και το λογότυπο του συνδυασμού με επικεφαλή τον Κ. Μουτζουρη

Το όνομα και το λογότυπο του περιφερειακού συνδυασμού του ανακοίνωσε ο υποψήφιος περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζουρης.Το όνομα του συνδυασμού είναι: «Άλμα Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο».

To λογότυπο