Άσκηση Επί Χάρτου για την Αντιμετώπιση Καταστροφών και Κοινωνικών Κρίσεων στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου


Η άσκηση ολοκληρώθηκε με την αξιολόγησή της και την παρουσίαση των συμπερασμάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την διοργάνωση της Άσκησης στο πεδίο, που θα γίνει  το 2020

Πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Μυτιλήνη,  η προγραμματισμένη Άσκηση Επί Χάρτου, στο πλαίσιο υλοποίησης  της πράξης «ΑΙΓΙΣ- Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων», που χρηματοδοτείται από το  Πρόγραμμα Ελλάδα –Κύπρος  2014-2020, με κύριο δικαιούχο της πράξης  το Περιφερειακό Ταμείο  Ανάπτυξης Β. Αιγαίου, ενώ συμμετέχουν ως Εταίροι  το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και  η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας της Κύπρου.  Λόγω της εμπειρίας και τεχνογνωσίας που διαθέτει, αναθέσαμε την οργάνωση της Άσκησης στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου, στην εναρκτήρια ομιλία της ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των φορέων και των εθελοντικών οργανώσεων για την παρουσία και την ενεργή συμμετοχή τους στην Άσκηση «ΑΙΓΙΣ».  

Τον κίνδυνο, είπε  χαρακτηριστικά η Περιφερειάρχης, από τις φυσικές καταστροφές δεν μπορούμε να τον μηδενίσουμε, μπορούμε όμως με κατάλληλη προετοιμασία, με συνεχείς ασκήσεις να μειώσουμε τις συνέπειες από την πληθώρα των φυσικών καταστροφών, που τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά συμβαίνουν. 

Εμείς, ως Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην υλοποίηση έργων (καθαρισμοί χειμάρρων, αντιπλημμυρικά έργα), όσο και στην πραγματοποίηση δράσεων, όπως η σημερινή άσκηση, για να προστατεύσουμε τη ζωή, την περιουσία και το περιβάλλον.


Οι συνθήκες που η κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει, καθιστούν επιβεβλημένη την εγρήγορση και τη συνεργασία όλων, ώστε να είμαστε σωστά προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε τα σύνθετα προβλήματα που η νέα αυτή  πραγματικότητα διαμορφώνει.

Παράλληλα, η διασφάλιση συνθηκών σταθερής και αειφόρου ανάπτυξης, έχει ως προϋπόθεση την αυξημένη ετοιμότητα όλων για την αντιμετώπιση του απρόβλεπτου φαινομένου, όπως ο σεισμός, του ακραίου καιρικού φαινομένου και κάθε άλλης περιβαλλοντικής καταστροφής. Καθίσταται, έτσι, γρηγορότερη η αποκατάσταση των ζημιών, η επαναφορά στην κανονικότητα και κατ’ επέκταση ο περιορισμός των συνεπειών των φυσικών καταστροφών.

Ο καθηγητής κ. Ευθύμιος Λέκκας στην εισήγησή του αναφέρθηκε στο ιστορικό των φυσικών καταστροφών και κρίσεων στο Β. Αιγαίο, με έμφαση στη περίπτωση της Βρίσας και τη χρήση από την επιστημονική του ομάδα σύγχρονων τεχνολογικών μέσων που επέτρεψαν μια σε βάθος αποτύπωση του σεισμικού φαινομένου. Στη συνέχεια έκανε παρουσίαση χαρτών και φωτογραφικού υλικού σχετικών με τις πυρκαγιές και τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν τα τελευταία χρόνια τα νησιά αλλά και περιοχές της Αττικής και τέλος παρουσίασε τους κύριους στόχους του Έργου.

Στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση των επιμέρους δράσεων του Έργου, από τον κ. Στράτο Βουγιούκα (project manager του Έργου και Προϊστάμενο Ευρ. Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου. Ο γενικότερος στόχος του ΑΙΓΙΣ είναι η ανθεκτικότητα των περιοχών του Βορείου Αιγαίου και της Κύπρου στις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και η επιτυχής αντιμετώπιση των  ανθρωπογενών και κοινωνικών κρίσεων


Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης ενός πρότυπου «Ευφυούς Συστήματος» καταγραφής και σχεδιασμού, που θα περιλαμβάνει:

·         Προετοιμασία και ετοιμότητα των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού
·         Αξιοποίηση πόρων και μέσων, βελτίωση χρόνου λήψης αποφάσεων
·         Αποκατάσταση υποδομών και λειτουργιών
·         Βελτίωση χρόνου και τρόπου καταγραφής και εκτίμησης ζημιών

Ακολούθησαν σχετικές παρουσιάσεις από εκπροσώπους εμπλεκόμενων φορέων: της 98 ΑΔΤΕ, της Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Δήμου Λέσβου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και παρεμβάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης από τους αρμόδιους φορείς όλων των νησιών της Περιφέρειάς μας, και από τους δικαιούχους της πράξης

Ακολούθησε η διενέργεια της Άσκησης επί χάρτου σε 4 φάσεις, υπό το συντονισμό των στελεχών του ΚΕ.ΜΕ.Α, και με την ενεργή συμμετοχή των εκπροσώπων των δημόσιων φορέων και εθελοντικών οργανώσεων . Η άσκηση ολοκληρώθηκε με την αξιολόγησή της και την παρουσίαση των συμπερασμάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την διοργάνωση της Άσκησης στο πεδίο, που θα γίνει  το 2020

Μετά το πέρας της Άσκησης, η Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου και ο εκπρόσωπος του ΚΕ.ΜΕ.Α. παρέδωσαν στον καθένα χωριστά από τους 78 συμμετέχοντες, σχετική Βεβαίωση.