Καταργείται η διασύνδεση του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου με το Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο»


Σε καθεστώς προ μνημονίων επανέρχεται το νοσοκομείο Λήμνου, το οποίο αυτονομείται ενώ αυξάνεται και ο συντελεστής καθορισμού δύναμης προσωπικού.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο ίδιο νομοσχέδιο, καταργείται η διασύνδεση του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου με το Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο», οπότε το πρώτο επανακτά τη διοικητική του ανεξαρτησία και θα διοικείται εφεξής από δικό του διοικητή και διοικητικό συμβούλιο.

Σε καθεστώς προ μνημονίων επανέρχεται το νοσοκομείο Λήμνου, το οποίο αυτονομείται ενώ αυξάνεται και ο συντελεστής καθορισμού δύναμης προσωπικού από 2-3 που ήταν μέχρι σήμερα, σε 3-5. Οι δύο αυτές σημαντικές διατάξεις, που αναμένεται ν’ αναβαθμίσουν τη λειτουργία του νοσοκομείου της Λήμνου, συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή, με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις».

Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Πάλλη, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται μια σειρά από πολύ σημαντικά θέματα, όπου “εκτός από τα κύρια αντικείμενα που περιγράφονται στον τίτλο του, ορίζονται οι προϋποθέσεις δημιουργίας χώρων για εποπτευόμενη χρήση ουσιών, ρυθμίζονται θέματα φαρμακευτικής νομοθεσίας και δαπάνης, η σύσταση και η λειτουργία εθνικών μητρώων ασθενών, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Νοσοκομείων κ.λπ.”

Ανάμεσα σε αυτά, όπως επισημαίνει σε δήλωση του ο κ. Πάλλης, “υπάρχει και μια πολύ σημαντική διάταξη νησιωτικότητας. Με το άρθρο 126, προβλέπεται αυξημένος συντελεστής καθορισμού δύναμης προσωπικού σε Γενικά Νοσοκομεία και σε Γ.Ν.-Κ.Υ. που είναι εγκατεστημένα σε νησιωτικές περιοχές και έχουν δυναμικότητα έως 120 κλίνες, από 2-3 που ήταν μέχρι σήμερα, σε 3-5. Σε ό,τι αφορά το νομό μας, η διάταξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για ενίσχυση του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου σε προσωπικό που τόσο έχει ανάγκη.”

Επιπλέον, με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στο ίδιο νομοσχέδιο, καταργείται η διασύνδεση του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου με το Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο», οπότε το πρώτο επανακτά τη διοικητική του ανεξαρτησία και θα διοικείται εφεξής από δικό του διοικητή και διοικητικό συμβούλιο.

“Συνδυαστικά, οι δύο διατάξεις αναμένεται να λειτουργήσουν ευεργετικά για το Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου, βάζοντας τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας στο ακριτικό νησί σε μια νέα εποχή” τονίζει ο κ. Πάλλης.