Χρηματοδότηση Συνδυασμών Αυτοδιοικητικών Εκλογών: Ποια αλλαγή ψηφίστηκεΜεταβολή στο θεσμικό πλαίσιο περί χρηματοδότησης

Μεταβολή στο θεσμικό πλαίσιο περί χρηματοδότησης των εκλογικών συνδυασμών για τον Α’ και Β’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης επέφερε βουλευτική Τροπολογία εκ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ που έκανε αποδεκτή ο Υπουργός Εσωτερικών και ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο ως άρθρο 116.

Η εισαγωγή της, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, έχει στόχο την άρση κάθε αμφισβήτησης ως προς τη δυνατότητα των πολιτικών κομμάτων να στηρίζουν τους εκλογικούς συνδυασμούς των αυτοδιοικητικών εκλογών, με παροχές και διευκολύνσεις και κάθε φύσης χρηματοδότηση.

Ειδικότερα, τροποποιήθηκε η παρ.1 του αρ.1 του ν.3870/2010.  Για να γίνει ευκολότερα κατανοητή η μεταβολή, μπορείτε να δείτε πως ίσχυε η διάταξη και πως διαμορφώθηκε :

ΠΡΙΝ

« 1) Έσοδα περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών είναι, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα ποσά που προέρχονται από εισφορές φυσικών προσώπων. »

ΜΕΤΑ

«1) Έσοδα περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών είναι, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα ποσά που προέρχονται από εισφορές φυσικών προσώπων και πολιτικών κομμάτων ή/και συνασπισμών κομμάτων.»

Συναφώς, προστέθηκε νέο εδάφιο μετά το α’ εδάφιο της παρ.2 του αρ.9(αφορά το βιβλίο εσόδων – εξόδων των Συνδυασμών) του ν.3870/2010, που ορίζει ότι:

«Επίσης καταχωρίζονται το όνομα και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του πολιτικού κόμματος ή/και του συνασπισμού κομμάτων που συνεισφέρει στο συνδυασμό οποιοδήποτε ποσό. »

Η Τροπολογία ψηφίστηκε θετικά (Ναι) από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, το ΚΚΕ και την Ένωση Κεντρώων, ενώ καταψηφίστηκε (Όχι) από τη Ν.Δ.

Tο κατατεθέν κείμενό της είναι διαθέσιμο ΕΔΩ