65 φαρμακοποιοί και φαρμακοϋπάλληλοι στην ημερίδα του Φ.Σ Λέσβου με θέμα τις Διαταραχές Διάθεσης


Ο ΦΣ Λέσβου διοργάνωσε την Κυριακή, 3 Μαρτίου 2019, εκπαιδευτική ημερίδα για τα μέλη του με τίτλο «Διαταραχές Διάθεσης: Κατάθλιψη, Μανία, Διπολική Διαταραχή», στο ξενοδοχείο «Ηλιοτρόπιο».

Ο εισηγητής, κ. Διαμαντής Κλημεντίδης, κλινικός φαρμακοποιός, ανέλυσε σε βάθος την Κατάθλιψη και την Διπολική Διαταραχή. Αναπτύχθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά και τα διαγνωστικά κριτήρια των διαταραχών, οι επικρατέστερες θεωρίες πίσω από την αιτιολογία τους, ενώ έγινε αναφορά στην επιδημιολογία τους και σε τεχνικές προσυμπτωματικού ελέγχου.


Παράλληλα, με την χρήση ειδικού οπτικοακουστικού υλικού, οι εκπαιδευόμενοι ήρθαν σε επαφή με την διαδικασία αξιολόγησης και διαχείρισης του ασθενούς με κατάθλιψη ενώ αναλύθηκαν όλες οι πτυχές της φαρμακοθεραπείας με βάση τις πλέον πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες.


Παρουσιάστηκαν όλες οι διαθέσιμες κατηγορίες αντικαταθλιπτικών φαρμάκων και συζητήθηκε η θέση τους στη θεραπεία στην πράξη, μέσα από την μελέτη ενός εικονικού περιστατικού.

Στη συνέχεια, ακολουθώντας την ίδια φιλοσοφία, αναπτύχθηκε η Διπολική Διαταραχή. Τονίστηκαν οι ομοιότητες και οι διαφορές της από την μονοπολική κατάθλιψη και συζητήθηκαν οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και η λογική πίσω από αυτές. Ομοίως, προς επίρρωση της θεωρίας, η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την μελέτη ενός ακόμη εικονικού περιστατικού διπολικής διαταραχής, με την ενεργό και ιδιαίτερα δραστήρια συμμετοχή των εκπαιδευόμενων.


Συνολικά το εκπαιδευτικό σεμινάριο του συλλόγου παρακολούθησαν 65 φαρμακοποιοί και φαρμακοϋπάλληλοι.