4 θέσεις πρακτικής άσκησης στα υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας στην Λέσβοκατά το χρονικό διάστημα από 01/04/19 έως και 30/09/19

Η Εθνική Τράπεζα κατά το χρονικό διάστημα από 01/04/19 έως και 30/09/19 (εαρινό εξάμηνο) θα απασχολήσει για πρακτική άσκηση 500 σπουδαστές (450 σε Μονάδες του Δικτύου και 50 σε Διευθύνσεις της Διοίκησης) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) των κάτωθι Τμημάτων:

·         Λογιστικής - Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
·         Διοίκησης Επιχειρήσεων
·         Διεθνούς Εμπορίου  και 
·         Εμπορίας & Διαφήμισης (Μάρκετινγκ).

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές μπορούν να απευθύνονται στα Καταστήματά μας ή στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου στα τηλέφωνα 2103341322 - 2103342634.