29 νέες οργανικές θέσεις εργασίας στο Ν.Π.Δ.Δ. κοινωνικής προστασίας & αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου


Δημοσιεύτηκε  στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου

Από το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»,  ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε  στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου (ΦΕΚ 294/7-2-2019, τ.Β’).

Η εξέλιξη αυτή της έγκρισης της διεύρυνσης του ΟΕΥ είναι  μια άκρως σημαντική  πράξη για την λειτουργία του Οργανισμού, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου για μια σειρά από λόγους:
Κατ’ αρχήν συστήνονται - δημιουργούνται συνολικά είκοσι εννιά (29) νέες οργανικές θέσεις εργασίας, για τις ανάγκες της στελέχωσης του Νομικού προσώπου, οι οποίες φιλοδοξούμε ότι θα καλυφθούν το συντομότερο δυνατό, είτε μέσω του επόμενου Κύκλου Κινητικότητας 2019, είτε μέσω προσλήψεων μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ μιας και ο Οργανισμός διαθέτει την οικονομική δυνατότητα.

Με την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.» επέρχονται οι κάτωθι μεταβολές:
Προβλέπεται ο διαχωρισμός της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Παιδικής Φροντίδας, Προστασίας Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων σε τέσσερα (4) τμήματα και προβλέπονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες τους:

1. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Παιδικής Φροντίδας, με έδρα τα Γραφείου του Ν.Π. στη Μυτιλήνη,
2. Τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, με έδρα τα Γραφείου του Ν.Π. στη Μυτιλήνη,
3. Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, με έδρα τα Γραφεία του Ν.Π. στη Μυτιλήνη,
4. Τμήμα Οικονομικής Υπηρεσίας, με έδρα τα Γραφεία του Ν.Π. στη Μυτιλήνη,

Στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Παιδικής Φροντίδας προστίθεται το Γραφείο Παιδικού Σταθμού περιοχής Μανταμάδου και το Γραφείο Παιδικού Σταθμού «Τέρπανδρος Αναστασιάδης».

Στο Τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων προστίθενται τα  Γραφεία Βοήθεια στο σπίτι νήσου Λέσβου, Κέντρου Κοινότητας περιοχής Μυτιλήνης και Κοινωνικού Φαρμακείου –Παντοπωλείου περιοχής Μυτιλήνης.

Επίσης, αλλάζει και η έδρα των δυο ανωτέρω τμημάτων και εδρεύουν πλέον στη Μυτιλήνη, στα Γραφεία του Νομικού προσώπου (διοικητήριο).

Διαχωρίζεται  το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών και γίνονται 2 τμήματα (που αντικαθιστούν το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών):

- Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, με έδρα τα Γραφεία του Ν.Π. στη Μυτιλήνη, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Γραφείο μισθοδοσίας και μητρώου υπαλλήλων.
β) Γραφείο υποστήριξης προέδρου και διοικητικού συμβουλίου.
γ) Γραφείο γραμματειακής υποστήριξης.

- Τμήμα Οικονομικής Υπηρεσίας, με έδρα τα Γραφεία του Ν.Π. στη Μυτιλήνη, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Γραφείο Λογιστικού.
β) Γραφείο Προμηθειών.
γ) Γραφείο Ταμειακής Υπηρεσίας.

Επιπλέον, δημιουργούνται δυο (2) νέα γραφεία:

-    Το Αυτοτελές γραφείο προγραμματισμού και οργάνωσης, με έδρα τα Γραφείου του Ν.Π. στη Μυτιλήνη.

-    Το Αυτοτελές γραφείο τεχνικής υπηρεσίας, με έδρα τα Γραφείου του Ν.Π. στη Μυτιλήνη.
Επίσης, καθορίζονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες και τα προσόντα των προϊσταμένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις αυξημένες ανάγκες των υπηρεσιών.

«Άλλο ένα αποτέλεσμα της πολιτικής  βούλησης και της οικονομικής μας εξυγίανσης   είναι η έγκριση της διεύρυνσης- τροποποίησης του ΟΕΥ μας. Μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε τον Ιούνιο του 2018 και παρά τις σκόπιμες  τρικλοποδιές που αντιμετωπίσαμε, καταφέραμε να την κάνουμε πράξη.  Είμαστε ικανοποιημένοι μιας και η στελέχωση του απελπιστικά υποστελεχωμένου Οργανισμού με μόνιμο προσωπικό, ήταν για μας πρώτιστη προτεραιότητα προκειμένου να εξασφαλίσουμε την συνέχεια της λειτουργίας του Οργανισμού και των δομών του.  Εάν δε προχωρήσει η διάσπαση του Δήμου και ο Οργανισμός μετατραπεί σε Σύνδεσμο, θα είμαστε από τους πρώτους που θα έχουμε την οργανική δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε στην νέα αυτή διοικητική πρόκληση. Φυσικά το ότι δημιουργούμε την δυνατότητα  29 νέων μονίμων θέσεων εργασίας- πέρα από τις υφιστάμενες 45 ορισμένου χρόνου που δημιουργήσαμε χάριν της υλοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής -, σε έναν τόπο που συμπεριλαμβάνεται στις φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης, είναι για εμάς άλλη μια απόδειξη πως όταν δουλεύεις συλλογικά, με όραμα και στρατηγική και δεν εγκλωβίζεσαι σε λογικές ανημποριάς και αρμοδιοτήτων, μπορείς να βοηθήσεις την τοπική κοινωνία. Έτσι πορευτήκαμε ως Δημοτική αρχή και έτσι συνεχίζουμε», δήλωσε σχετικά η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόεδρος του  Ν.Π.Δ.Δ Αναστασία Αντωνέλλη.