Πώς εκλέγονται οι δημοτικοί σύμβουλοι στις εκλογές του 2019


Με την ψήφιση του νόμου «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» άλλαξε το τοπίο των εκλογών 2019.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τους δημοτικούς συμβούλους, το άρθρο 62 του παραπάνω νόμου ορίζει τη διαδικασία εκλογής τους ως εξής:

«Τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται, από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς, ανά εκλογική περιφέρεια, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στο σύνολο του δήμου. Οι υποψήφιοι δήμαρχοι των λοιπών συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύμβουλοι των συνδυασμών τους», ενώ συνεχίζει «οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασμού του εκλεγέντος δημάρχου και των λοιπών συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της εκλογικής τους περιφέρειας με τη σειρά των σταυρών προτίμησης».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζεται ότι κατά την κατάταξη των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των σταυρών προτίμησης που έλαβε ο κάθε υποψήφιος στο σύνολο του δήμου και όχι μόνο στην οικεία εκλογική περιφέρεια ενώ γίνονται και αναγκαίες ορολογικές προσαρμογές.

Πηγή eklogikanews.gr