Ο απολογισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Αγιασο για το 2018


Από την Διοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,  πρώην Θεομήτωρ, δόθηκε στη δημοσιότητα ο απολογισμός λειτουργίας και δράσεων για το 2018.

Ο σκοπός του ΚΚΠΠΒΑ είναι διττός και έχει δύο άξονες. Ο ένας αφορά το διοικητικό σκέλος που συγκροτεί την λειτουργία του Κέντρου και ο άλλος το «οραματικό», που περιλαμβάνει τις ανθρωποκεντρικές στοχεύσεις, διοίκησης και εργαζομένων.

Όσον αφορά το πρώτο, η Διοίκηση του Κέντρου έβαλε ως προτεραιότητά της την αναδιοργάνωση των τμημάτων του Κέντρου ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία του, οριστικοποιώντας το νέο Οργανισμό, ο οποίος αυτή την στιγμή ακολουθεί τις διαδικασίες για έκδοση ΦΕΚ. Στην κατεύθυνση αυτή προχώρησε σε προσλήψεις προσωπικού.

Αναλυτικά:

Προκήρυξε πέντε θέσεις επικουρικού προσωπικού οι οποίες ανανεώθηκαν έως το τέλος του 2019 (από ετήσιες συμβάσεις εργασίας έγιναν διετούς διάρκειας). Οι συγκεκριμένες θέσεις ανά κατηγορία και ειδικότητα θα προκηρυχτούν ως μόνιμες θέσεις μέσα στο 2019 σύμφωνα με την εξαγγελία του Υπουργείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Προκήρυξε δύο φορές, 6 θέσεις ΣΟΧ 2/2018 για προσλήψεις στην καθαριότητα.Σήμερα με την δεύτερη προκήρυξη στην καθαριότητα και με την ίδια σχέση εργασίας, δηλαδή ατομικές συμβάσεις 18μηνης διάρκειας, εργάζονται στο ΚΚΠΠΒΑ έξι εργαζόμενοι. Δόθηκε ουσιαστικά η ευκαιρία σε έξι ανέργους να διεκδικήσουν μια αξιοπρεπή 8άρωρη εργασία έξω από το ασφυκτικό πλαίσιο των συνεργείων καθαρισμού που έως τώρα αναγκάζονταν να απευθύνονται για να μπορέσουν να βιοποριστούν,

Διεκδίκησε και πήρε, οκτώ θέσεις κοινωφελούς εργασίας καθώς και δεκαοκτώ θέσεις από το «Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών που απευθύνονταν σε Υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς» Αυτή την στιγμή έχουμε εργαζόμενους στο Κέντρο και από τα δυο προγράμματα.

·Προκήρυξε δύο θέσεις ΔΕ φυλάκων, για την φύλαξη του Κέντρου . Οι επιτυχόντες έχουν ήδη αναλάβει εργασία. Μέσα στο 2019 θα προκηρυχθεί μια θέση ακόμη.

Μένοντας στον πρώτο άξονα, που αφορά το διοικητικό σκέλος μέλημα μας ως διοίκηση ήταν και είναι να βελτιώσουμε και να αναβαθμίσουμε τις κτηριακές υποδομές του Κέντρου. Έτσι η δημοπράτηση του έργου τον Νοέμβριο του 2018, «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Β’ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΚΠΠΒΑ (ΠΡΩΗΝ ΘΕΟΜΗΤΩΡ)», συνολικού Προϋπολογισμού 885.000€, αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη της επιδίωξης μας. Με την υπ αριθ. 169/19 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κατακύρωσε το έργο στην μειοδότρια εταιρεία και άνοιξε τον δρόμο για την εκτέλεση του έργου. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα.
Όσον αφορά τον δεύτεροάξονα, το «οραματικό», πεποίθησή μας είναι ότι τα Κέντρα Πρόνοιας ανά την επικράτειαοφείλουν να λειτουργήσουν υποβοηθητικά, ως δίχτυ προστασίας των ευάλωτων πολιτών. Στην κατεύθυνση αυτή φιλοξενούνται στο Κέντρο μας εβδομήντα άνθρωποι, χρόνια πάσχοντες που δεν μπορούν μόνοι τους να καλύψουν τις ανάγκες τους. Τους παρέχεται εικοσιτετράωρη περίθαλψη και μέσα από το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου, προγράμματα υποστήριξης, απασχόλησης και ψυχαγωγίας.

Ενδεικτικά :

Τακτική, σε εβδομαδιαία βάση ψυχολογική υποστήριξη περιθαλπομένων σε συνεργασία με Κυψέλη.

Ένταξη σε σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, ώστε να μπορέσουν οι νεώτεροι περιθαλπόμενοι να αποκτήσουν γνώση μιας τέχνης και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους για να μπορέσουν κάποια στιγμή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Το Κέντρο έχει εξασφαλίσει την δυνατότητα καθημερινής μετάβασης στον οικισμό της Αγιάσου για αυτούς και αυτές που έχει κριθεί ότι μπορούν, αν το επιθυμούν.

Σε καθημερινή βάση λειτουργούν προγράμματα εργοθεραπείας εξατομικευμένα, ανά ομάδες.
Πραγματοποιούμε τουλάχιστον δύο εκδρομές τον χρόνο στο νησί με τα δύο τρίτα περίπου των περιθαλπομένων με τον απαιτούμενο αριθμό προσωπικού του Κέντρου που φροντίζει και εποπτεύει τους «εκδρομείς μας» κ.λ.π.

Τα τελευταία δύο χρόνια το Κέντρο συμμετέχει σε διοργανώσεις, Συνέδρια και κατασκηνωτικά προγράμματα κάνοντας ουσιαστικές παρεμβάσεις με εισηγήσεις. Το 2018 συμμετείχε στο κατασκηνωτικό «Νηρηίδες», στη Λεπτοκαρυά Πιερίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας. Η παρέμβαση της κοινωνικής λειτουργού του Κέντρου μας κας Λαγουτάρη αφορούσε την αποϊδρυματοποίηση. Παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία σε περιθαλπόμενους μας να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης δύο εργαζόμενες συμμετείχαν σε διημερίδα που διοργανώθηκε κάτω υπό την αιγίδα του ΚΚΠΚΜ. Τέλος το ΚΚΠΠΒΑ έχει σταθερή παρουσία και συμμετοχή στα Πανελλήνια Συνέδρια των Μονάδων Κοινωνικής Πρόνοιας, την οργάνωση των οποίων έχει αναλάβει το ΚΚΠ Περιφέρειας Κρήτης.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αφενός η κοινωνικοποίηση των «παιδιών μας» και επιδιώκεταιη δυνατότητα αποϊδρυματοποίησηςτουλάχιστον σε κάποιες από τις περιπτώσεις φιλοξενουμένων μας και αφετέρου η ενημέρωση/ επιμόρφωσηεργαζομένωνόσο αφορά καινούργιες πρακτικές διαχείρισης της καθημερινότηταςκαι ηεπαφή τους με εργαζομένους άλλων Κέντρων ώστε να υπάρξει η δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών και αλληλεπίδρασης μεταξύ τους.

Η μέχρι τώρα εμπειρία, μας έδειξε ότι η δικτύωση των Κέντρων μεταξύ τους μέσα από κοινές δράσεις γέννησε καινούργιες ιδέες και άνοιξε νέους δρόμους.

Τέλος, όσον αφορά τα οικονομικά μας στοιχεία

Το ΚΚΠΠΒΑ συντηρείται από μια μικρή επιχορήγηση που λαμβάνει από το ΥπουργείοΚοινωνικής Αλληλεγγύης και από χρήματα του ΕΟΟΠΥ που λαμβάνει για κάθε ασφαλιζόμενο περιθαλπόμενο ως αποζημίωση. Το ταμείο του Κέντρου ενισχύεται τέλος από ποσά δωρεών. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι περίπου το ένα τρίτο των φιλοξενουμένων μας είναι ανασφάλιστοι. Τέλος σε ετήσια βάση στα Κέντρα Πρόνοιας δίνεται ένα ποσό από πόρους του Κρατικού Λαχείου. Το ΚΚΠΠΒΑ το ποσό αυτό το αξιοποιεί για αναβάθμιση των υποδομών του.