Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Β. Αιγαίου στην Μυτιλήνη με 14 θέματα- Δείτε όλα τα θέματαΠρόσκληση σε συνεδρίαση.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 29 Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.
Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019.
Εισηγητές: Α) κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.
                   Β) κ. Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ).
Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΣΩ e-pps ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ WINBANK ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Εισηγήτρια: κ. Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγήτρια: κ. Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.
Εισηγήτρια: κ. Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΟΣΤΡΑΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ».
Εισηγητές: Α) κ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Πολιτικής.
                   Β) κ. Γεώργιος Λαγουτάρης Προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

ΘΕΜΑ7ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Πολιτικής.

ΘΕΜΑ8ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΕΡΕΣΟΥ & ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ.
Εισηγητής:. κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.

ΘΕΜΑ9ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγητής: κ. Αναστάσιος Ρούσσης Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών & Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης.

ΘΕΜΑ10ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ « ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ».
Εισηγητής:. κ. Νικόλαος Κατρακάζος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

ΘΕΜΑ11ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ.
Εισηγητής: κ. Απόστολος Βαλαμώντης Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

ΘΕΜΑ12ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΚΑΠ/ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ».
Εισηγητής:. κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.

ΘΕΜΑ13ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγητής:. κ. Ιωάννης Ξενάκης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών - Επικοινωνιών.

ΘΕΜΑ14ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΥΤ ΣΑΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΕΥΠ.
Εισηγητής:. κ. Νικόλαος Κατρακάζος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.