Προκήρυξη για 1.000 µόνιµες προσλήψεις στην υγεία πριν από το ΠάσχαΜπλόκο» στη µετανάστευση των νέων γιατρών στο εξωτερικό, ειδικά στα χρόνια της κρίσης, επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση µε τις προσλήψεις που ανακοίνωσε τις τελευταίες ηµέρες στο ΕΣΥ.

Οι πρώτες 1.000 προσλήψεις για θέσεις µόνιµων γιατρών έχουν ήδη δροµολογηθεί. Μάλιστα, σύµφωνα µε πληροφορίες του «Εθνους», η προκήρυξη για τις 1.000 µόνιµες θέσεις των γιατρών θα βγει πριν από το Πάσχα. Αντίθετα, οι 1.500 θέσεις νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού αναµένεται να προκηρυχθούν µετά το Πάσχα, κυρίως επειδή µεσολαβεί η χρονοβόρος διαδικασία του ΑΣΕΠ.

Με βάση τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για το ιατρικό προσωπικό, οι θέσεις προς πλήρωση στο ΕΣΥ θα ανακοινωθούν από τα ίδια τα νοσοκοµεία όπου θα προσληφθούν οι γιατροί. Θα προηγηθεί η καταγραφή των αναγκών σε προσωπικό από τις επτά Υγειονοµικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) σε συνεργασία µε το υπουργείο, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει η επιλογή των γιατρών µέσα από τα Συµβούλια Κρίσεως του κάθε νοσοκοµείου.

Παρότι για τις θέσεις µόνιµων γιατρών δεν θα µεσολαβήσει το ΑΣΕΠ, εκτιµάται ότι η διαδικασία δεν θα έχει ολοκληρωθεί πριν από τον χειµώνα, γεγονός βέβαια το οποίο χρησιµοποιεί η κυβέρνηση στην επιχειρηµατολογία της για να δείξει ότι οι προσλήψεις δεν αποτελούν προεκλογική φούσκα, καθώς θα ολοκληρωθούν µετά τις κάλπες. Η συγκεκριµένη διαδικασία θα εφαρµοστεί για το σύνολο των 4.000 θέσεων µόνιµων γιατρών που θα προσληφθούν τα επόµενα τέσσερα χρόνια.

Να σηµειωθεί ότι σήµερα από το δηµόσιο σύστηµα υγείας λείπουν περίπου 5.000 γιατροί, ενώ οι νοσηλευτές που απουσιάζουν φτάνουν τους 15.000, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Οµοσπονδίας του ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟΕΣΥ). Ελλείψεις σε εντατικές Από τα µεγαλύτερα προβλήµατα σε κενά παρουσιάζουν οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Γι’ αυτό και η αρχή θα γίνει από τις εντατικές, ώστε να καλυφθούν άµεσα τα κενά που υπάρχουν, ενώ ψηλά στη λίστα βρίσκονται οι ογκολογικές κλινικές και τα τµήµατα επειγόντων περιστατικών.

Οι προσλήψεις θα δώσουν ανάσα στους νέους γιατρούς οι οποίοι θα διεκδικήσουν µια µόνιµη θέση αλλά και στα δηµόσια νοσοκοµεία, εάν σκεφτεί κανείς ότι κάθε χρόνο αποχωρούν από το ΕΣΥ περίπου 300 γιατροί µε συνταξιοδότηση χωρίς να αντικαθίστανται. Το κύµα φυγής του ιατρικού προσωπικού τα τελευταία χρόνια έχει γονατίσει τα νοσοκοµεία, αφού σήµερα δεν µπορούν ούτε τις θέσεις των ειδικευόµενων να καλύψουν. Βάσει των στοιχείων του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, εκτιµάται ότι µέσα σε 10 χρόνια, από το 2007 µέχρι το 2017, έφυγαν από την Ελλάδα περίπου 13.000 γιατροί. Ενώ αρχικά το κύµα φυγής αφορούσε κυρίως νέους γιατρούς που επέλεγαν να κάνουν στο εξωτερικό την ειδικότητά τους, σήµερα τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Και αυτό διότι ειδικευµένοι γιατροί, οι οποίοι δεν µπορούν να βρουν εργασία στον τόπο τους, µεταναστεύουν στην Ευρώπη αλλά και στις αραβικές χώρες. Σύµφωνα µε τις καταγραφές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, την τελευταία πενταετία ο αριθµός των ειδικευµένων γιατρών που φεύγουν από την Ελλάδα είναι σταθερά υπερδιπλάσιος από τον αριθµό των γιατρών που δεν έχουν πάρει ειδικότητα.

Η συνεχής µετανάστευση των νέων γιατρών και µάλιστα των ειδικευµένων δεν είναι τυχαία, αφού η ανεργία είναι καλπάζουσα στον ιατρικό κλάδο, µε αυξητικές τάσεις τα τελευταία πέντε χρόνια.

Σε επίπεδα-ρεκόρ η ανεργία

Ενδεικτικό είναι ότι η ανεργία των γιατρών στην Ελλάδα έχει ανέλθει σε επίπεδα-ρεκόρ, καθώς το 28% των µελών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είναι άνεργοι ή υποαπασχολούµενοι. Να σηµειωθεί ότι στη χώρα µας επισήµως υπάρχουν περίπου 70.000 γιατροί που εργάζονται είτε στον ιδιωτικό τοµέα της Υγείας είτε στον δηµόσιο.

Μόνο στην Αθήνα υπάρχουν περίπου 25.000 γιατροί, σύµφωνα και µε τα µέλη που έχουν καταγραφεί στον Ιατρικό Σύλλογο. Αξιοσηµείωτο είναι, επίσης, ότι στην αρχή της κρίσης οι γιατροί στα δηµόσια νοσοκοµεία ήταν περίπου 27.000, ενώ σήµερα υπολογίζεται ότι δεν ξεπερνούν τις 8.000. Ο περιορισµός του αριθµού των γιατρών στο ΕΣΥ οφείλεται στο γεγονός της απαγόρευσης των µόνιµων προσλήψεων στο ∆ηµόσιο που είχε επιβληθεί από τους τροϊκανούς και είχε φθάσει µάλιστα ακόµη και σε µία πρόσληψη ανά 10 αποχωρήσεις.