Εκσυγχρονισμός του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο νοσοκομείο Μυτιλήνης ανακοινώσε..μέσω FB o Πολακης


Στο πρόγραμμα ανανέωσης και εκσυγχρονισμού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και υποδομών αναφέρεται με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης.

Ο ίδιος προσθέτει ότι «προχωράμε σε όλη την επικράτεια με ένα γενναίο πρόγραμμα ανανέωσης και εκσυγχρονισμού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και υποδομών εκατοντάδων εκατομμυρίων».

«Θα συνεχίσουμε μ' αυτή την προτεραιότητα και στην επόμενη 4ετία, μέχρι να παραδώσουμε στους πολίτες ένα δημόσιο δίκτυο δομών Υγείας σύγχρονο και ανταγωνιστικό, αντάξιο των κόπων των εργαζομένων σε αυτό και των θυσιών του λαού...!»

«Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού συνολικού ύψους 404.000 € από το Π.Δ.Ε. τουΥπουργείου Υγείας.

Προκηρύχθηκαν οι κάτωθι διαγωνιστικές διαδικασίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη:

- Δημόσιος διαγωνισμός για προμήθεια αναπνευστήρων ΜΕΘ ύψους 85.470,09 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Είναι σε διαδικασία συμβασιοποίησης.
- Δημόσιος διαγωνισμός για προμήθεια συστημάτων τεχνικού νεφρού αιμοδιήθησης-αιμοκάθαρσης ύψους 173.076,92 € χωρίς ΦΠΑ. Είναι στη διαδικασία έλεγχου των δικαιολογητικών τεχνικής αξιολόγησης και εξετάζονται υποβληθείσες ενστάσεις.
- Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια κλιβάνου ταχείας αποστείρωσης ύψους 6.410,26 € χωρίς ΦΠΑ. Έχει υπογραφεί σύμβαση.
- Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια επαναφορτιζόμενων ηλεκτρικών τρυπανιών ύψους δαπάνης 15.384,62 € χωρίς ΦΠΑ. Υποβλήθηκε στο Δ.Σ για έγκριση η οικονομική αξιολόγηση.
- Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξωτερικού βηματοδότη ύψους δαπάνης 2.564,10 χωρίς ΦΠΑ. Είναι σε διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης και εξέτασης υποβληθείσας ένστασης.
- Συνοπτικός διαγωνισμός για προμήθεια Σετ Πεταλεκτομής πολλαπλών χρήσεων-σετ κρανιοτομής πολλαπλών χρήσεων-κρανιοτόμος ύψους διαπάνης 58.119,66 € χωρίς ΦΠΑ. Υποβλήθηκε για έγκριση στο ΔΣ ή οικονομική αξιολόγηση.
- Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια συστήματος ασφαλούς απόρριψης κυτταροστατικών ύψους δαπάνης 4.273,50 € χωρίς ΦΠΑ. Είναι σε διαδικασία ελέγχου αξιολόγησης προσφορών από την επιτροπή».