ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Αλκαίου


Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης


Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 2/2019 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, κατά το χρονικό διάστημα από 07.00 ώρα της 06-02-2019 (ημέρα Τετάρτη) έως 07:00 ώρα της 08-02-2019 (ημέρα Παρασκευή), πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Αλκαίου, στη Μυτιλήνη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Π. Κουντουριώτου, έως και τη συμβολή της με την οδό Αρίωνος, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης οδοστρώματος.

Εξ’ αιτίας της προαναφερόμενης προσωρινής διακοπής της κυκλοφορίας στην παραπάνω οδό, θα ισχύσουν οι απαραίτητες, κατά περίπτωση, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.


Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.