Ετεροδημότες εκλογείς: ΚΥΑ για την υποβολή δηλώσεων στα ΚΕΠ


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 326/8.2.2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφορικά με τον καθορισμό της διαδικασίας υποβολής αίτησης–υπεύθυνης δήλωσης ετεροδημότη, καθώς και αίτησης–υπεύθυνης δήλωσης Έλληνα εκλογέα κατοίκου Ευρωπαϊκής Ένωσης.

( Υπενθυμίζουμε ότι ετεροδημότης ονομάζεται ο εκλογέας που εκδηλώνει ενδιαφέρον να ψηφίσει στον τόπο διαμονής του τους συνδυασμούς της εκλογικής περιφέρειας όπου είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους.Για παράδειγμα, δημότης του Δήμου Άργους-Μυκηνών, ο οποίος διαμένει στο Δήμο Αθηναίων και επιθυμεί να ψηφίσει στο Δήμο Αθηναίων τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας Αργολίδας. Η δυνατότητα των ειδικών εκλογικών καταλόγων ετεροδημοτών λειτουργεί μόνο για τις βουλευτικές εκλογές, τις ευρωεκλογές και τα δημοψηφίσματα. Όχι για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. )

Η αριθμ. ΔΙΔΔΑ/Φ.15/1/2192 ΚΥΑ, λοιπόν, ορίζει τα κάτωθι ως προς την υποβολή αίτησης στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών:

« 1. Η καταχώρηση και εκτύπωση των ακόλουθων αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων που αφορούν διοικητικές διαδικασίες και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών μπορούν να διεκπεραιώνονται και από τα ΚΕΠ, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματοςτων ΚΕΠ (eKEP), το οποίο θα έχει πρόσβαση στις αντίστοιχες διαδικτυακές εφαρμογές του ΥΠ.ΕΣ. μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.ΕΣ.
I. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ετεροδημότη
II. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση Έλληνα εκλογέα κατοίκου Ε.Ε.

2. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος των ΚΕΠ“eKEP” κατά την υποβολή της αίτησης, διατίθεται, το αργότερο 15 ημέρες πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων στα ΚΕΠ εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, τυχόν οδηγίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας καθώς επίσης και δυνατότητα/διαδικασία τεχνικής υποστήριξης (HelpDesk).

3.Η έναρξη διεκπεραίωσης μέσω των ΚΕΠ των διαδικασιών υπό στοιχεία Ι. και II. της παρ.1, ξεκινά από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης ».

Πηγή airetos.gr