Ρόδος, Λέσβος και Κύπρος Τουρκικές σε ιστοσελίδα της ΕΕ


Σε ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης εμφανίστηκε χάρτης με την τουρκική επικράτεια στην οποία συμπεριλαμβανόταν η Ρόδος, η Λέσβος και η Κύπρος.

Το γεγονός έγινε αντιληπτό από έλληνες πολίτες, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα με καταιγισμό ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Κατόπιν τούτων, ο χάρτης αποσύρθηκε…Πηγή: militaire.gr