Μεγάλη προσοχή στους οδηγούς στον αγροτικό δρόμο από Κεραμειά μέχρι τον κόλπο Γέρας


δεν καθίσταται δυνατή η σταθεροποίηση του εδάφους στο σημείο της τομής.


Σας πληροφορούμε ότι λόγω έργων επισκευής διαρροής του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης στο αριστερό ανάχωμα του ποταμού Ευεργέτουλα στη Περιοχή Λάρσο, δεν καθίσταται δυνατή η σταθεροποίηση του εδάφους στο σημείο της τομής.

Συνιστούμε τους οδηγούς να μην χρησιμοποιούν τον αγροτικό δρόμο από Κεραμειά μέχρι τον κόλπο Γέρας.


Από  τη ΔΕΥΑΛ