Στο Παν. Δυτ. Αττικής εντάσσεται η ΕΣΔΥ -Συμφωνία Κ. Γαβρόγλου, Α. Ξανθού και Κ. Μουτζούρη σε ευρεία σύσκεψη


Με την συμμετοχή του υποψηφίου περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνου Μουτζουρη επιτεύχθηκε η συμφωνία για την ΕΣΔΥ.

Συμφωνία για την ένταξη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, υπήρξε μεταξύ των υπουργών Παιδείας Κ. Γαβρόγλου , Υγείας   Α. Ξανθού και του προέδρου του ΠΑΔΑ Καθηγητή Κώστα Μουτζούρη και Αντιπροέδρου Καθηγητή Δ.Τριάντη , σε ευρεία σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε χθες στο υπουργείο Υγείας.

Στη σύσκεψη από την πλευρά της ΕΣΔΥΝ συμμετείχαν ο Κοσμήτορας   Αλκιβιάδης Βατόπουλος,  και ο Αναπληρωτής του  Ν. Μανιαδάκης, οι οποίοι αρχικά έθεσαν προτάσεις και αντιρρήσεις ως προς την εισήγηση του ΠΑΔΑ.

Η απόφαση προβλέπει ίδρυση έκτης Σχολής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  με την επωνυμία «Σχολή Δημόσιας Υγείας».

Σύμφωνα με πληροφορίες του esos:

Στη νέα Σχολή μεταφέρεται το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και ιδρύεται ένα νέο Τμήμα.

Η ονομασία του νέου Τμήματος θα έχει διακριτή φυσιογνωμία και γνωστικά αντικείμενα από το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας. Ένας δόκιμος τίτλος μπορεί να είναι Τμήμα Διοίκησης και Πολιτικής Υγείας.

Επιδίωξη και των τριών μερών είναι το σχετικό Σχέδιο Νόμου να ενταχθεί στο Πολυνομοσχέδιο “σκούπα” του υπουργείου Παιδείας το οποίο θα εισαχθεί, προς ψήφιση, στη Βουλή , τον Μάρτιο.
Τα μέλη ΔΕΠ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)  θα ενταχθούν ν  στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και σε διάστημα ενός μήνα από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου, ύστερα από αίτηση κάθε μέλους εντάσσονται, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο, σε του Τμήμα Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  το οποίο επιλέγουν. Η ένταξη θα γίνει  με διαπιστωτική πράξη της Διοικούσας επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα λόγω της ίδρυσης νέας Σχολής η ένταξη μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο νέο Τμήμα της Σχολής Δημόσιας Υγείας. Η ένταξη γίνεται  εφ’ όσον υπάρχουν σχετικές αιτήσεις, με βάση το γνωστικό αντικείμενο του αιτούντος, με διαπιστωτική πράξη της Διοικούσας επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Στην νομοθετική ρύθμιση που θα υλοποιήσει τα παραπάνω θα  ληφθεί πρόνοια τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) να συνεχίσουν να λειτουργούν και θα οριστεί ημερομηνία στην οποία θα πρέπει να έχουν επανιδρυθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017,τ. Α ́).

Με την νομοθετική διάταξη θα ρυθμιστούν τα θέματα του προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), όπως έχει γίνει σε όλες τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις έως τώρα, με τρόπο που να μην θίγεται κανένα εργασιακό δικαίωμα των εργαζομένων και να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ένταξή τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.


Πηγή www.esos.gr