Σύμβαση για την μελέτη εκτίμησης του φυσικού πληθυσμού των οστράκων του Κόλπου Καλλονής


Με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συγκεκριμένα με το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας της Σχολής Περιβάλλοντος, θα συνάψει προγραμματική σύμβαση η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συγκεκριμένα με το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας της Σχολής Περιβάλλοντος, θα συνάψει προγραμματική σύμβαση η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μελέτη εκτίμησης του φυσικού πληθυσμού των οστράκων, καθώς και πρόταση διαχείρισης του Κόλπου Καλλονής.

Ήδη ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Κ. Αδαμίδης, βρίσκεται σε επαφή με τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Β. Ζερβάκη πρόεδρο της Σχολής Περιβάλλοντος και Δρ. Κουτσούμπα πρόεδρο του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας, προκειμένου να υπάρξει συνεννόηση για τις λεπτομέρειες της μελέτης:

«Το πρώτο ερώτημα που θα απαντηθεί από τη μελέτη, είναι ο αριθμός και τα είδη του φυσικού πληθυσμού των οστράκων που υπάρχουν στον Κόλπο Καλλονής, καθώς και οι περιοχές στις οποίες βρίσκονται. Ακούμε κατά καιρούς διάφορους αριθμούς από τους οστρακαλιείς, τους ψαράδες και όσους δραστηριοποιούνται γενικότερα στον Κόλπο, για την ποσότητα και τα είδη οστράκων που αναπτύσσονται σ' αυτό το θαλάσσιο χώρο, ωστόσο επιστημονικά δεν έχουμε επίσημα στοιχεία. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Χωροταξικού Σχεδίου του Κόλπου, που θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θεώρησε χρήσιμη την εκπόνηση της μελέτης ως βάση για συζήτηση και διαπραγμάτευση. Στόχος μας είναι, το πρώτο τμήμα της μελέτης που θα αφορά τους φυσικούς πληθυσμούς, να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2019.
Το δεύτερο σκέλος της είναι αρκετά πιο μακροπρόθεσμο και θα αφορά σε ολοκληρωμένη πρόταση για τη διαχείριση των θαλάσσιων ειδών που βρίσκονται στον Κόλπο. Η πρόταση αναμένεται να ολοκληρωθεί τα επόμενα χρόνια και όχι άμεσα, όπως το πρώτο τμήμα. Θ' αποτελέσει, όμως, για την Περιφερειακή Αρχή, αλλά και την περιοχή του Κόλπου Καλλονής ειδικότερα, ένα πολυεργαλείο που θα δίνει κατευθύνσεις για την διαχείριση του Κόλπου και τον τρόπο αξιοποίησης των φυσικών αποθεμάτων.         

Πηγή Εφημερίδα Δημοκράτης