8 θέσεις καθαριότητας για δύο χρόνια σε υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στο Βόρειο Αιγαίο- 3 θέσεις στην Μυτιλήνη


τρεις θέσεις στη σχολή ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ Μυτιλήνης


O ΟΑΕΔ γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων (500) ατόμων τετράωρης απασχόλησης 24/μηνης διάρκειας (και όχι πέραν της 2/7/2021) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας των κτιρίων του Ο.Α.Ε.Δ. 8 θέσεις προβλέπονται για υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα πρόκειται για τρεις θέσεις στη σχολή ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ Μυτιλήνης , από μία θέση στα  Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης Σάμου Ικαρίας και Χίου και 2 θέσεις  στη σχολή μαθητείας του ΟΑΕΔ στη Χίο

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ ( www.oaed.gr ).

Πηγη ΕΡΤ ΑΙΓΑΙΟΥ