4 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών και βελτίωσης του επαρχιακού δικτύου της δυτικής ΛέσβουΈργο αποκατάστασης ζημιών και βελτίωσης επαρχιακού δικτύου δυτικής Λέσβου από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου


Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου/ Οδικά Τμήματα Άγρας – Μεσοτόπου- Ερεσού & Ανεμώτιας - Σκαλοχωρίου - Αντίσσης - Ερεσού» συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και αποκατάσταση:

Της 15ης Επαρχιακής Οδού, στο οδικό τμήμα από 2ο κόμβο Άγρας προς Μεσότοπο και Ερεσό.
Της 14ης Επαρχιακής Οδού, στο οδικό τμήμα Ανεμώτιας – Άντισσας – Σκάλας Ερεσού.

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν κατά τμήματα οι εξής εργασίες:

Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών και καναλιών απορροής, όπου απαιτούνται.
Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης της οδού.
Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων, στραγγιστηριών, πεζοδρομίων και βραχοπαγίδων σε συνέχεια της επενδεδυμένης τάφρου.
Μηκοτομική βελτίωση δρόμου με καθαίρεση ασφαλτοτάπητα, διάστρωση υλικών οδοστρωσίας και κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα (με οριζοντιογραφική βελτίωση στη θέση αυτή).
Τοποθέτηση πλεγμάτων συγκράτησης καταπτώσεων.
Ασφαλτόστρωση.
Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης.
Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας.
Εργασίες διαγράμμισης

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 9 μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.