Κλειστή για 10 μέρες η οδός Αρχίτα στην Μυτιλήνη


στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης»

Σας πληροφορούμε ότι  στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 839/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου με (ΑΔΑ: 670ΠΩΛΦ-Ο9Υ),  την Δευτέρα  11/2/2019 θα ξεκινήσουν εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Αρχίτα (μεταξύ των οδών Ποταμώνος και Σοφοκλέους).   Η διάρκεια των εργασιών στην  οδό, εκτιμάται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται  μέσω των παρακείμενων οδών Ποταμώνος - Πλαταιών  για την κάθοδο, ενώ για την άνοδο Ζαλόγγου - Χάριτος - Ποταμώνος .