Διαγωνισμός για ακτοπλοϊκές μετακινήσεις μεταναστών από τα νησιά του Αν. Αιγαίου προς την ηπειρωτική χώρα


Το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές


Το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές μέχρι του ποσού των 74.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την παροχή ακτοπλοϊκών μετακινήσεων Υπηκόων Τρίτων Χωρών από τα νησιά του Αν. Αιγαίου προς την ηπειρωτική χώρα.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης) και από εθνικούς πόρους και αφορά τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις από τα νησιά Λέσβος, Σάμος, Χίος, Κως και Λέρος, προς τα λιμάνια του Πειραιά και της Καβάλας.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί δημόσια στις 5 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 μ.μ., στην Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Λ. Συγγρού 83, 11745, Αθήνα), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών.

Πηγή tornosnews.gr