Ξεκινάει έργα η ΔΕΥΑΛ στην οδό Κατσακούλη στην Μυτιλήνηστα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης»


Σας πληροφορούμε ότι  στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 839/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου με (ΑΔΑ: 670ΠΩΛΦ-Ο9Υ), σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα  14/1/2019 θα ξεκινήσουν εργασίες επί της οδού Κατσακούλη από την  διασταύρωση με την οδό Κλαπάδου   έως διασταύρωση με την οδό Σκρά.    

Η παράκαμψη της κυκλοφορίας  για την προσωρινή διέλευση των οχημάτων,  και για όσο διάστημα ο δρόμος θα παραμείνει  κλειστός, μπορεί να πραγματοποιείται μέσω των παρακείμενων οδών:  Παπαγιάννη  &  Τζ . Αριστάρχου . O δρόμος για τη διέλευση των πεζών θα παραμένει πάντα προσπελάσιμος και  θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στη συγκεκριμένη οδό.

Από τη ΔΕΥΑΛ