186.500,00 Ευρώ για την αναβάθμιση του «Τραγάκειου» Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πλωμαρίουθα πραγματοποιηθούν στο κτίριο εκτεταμένες εργασίες επισκευής και αναβάθμισης


Ο Δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός και ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας «Εργοτεχνική Ο.Ε.», υπέγραψαν τη σύμβαση για την πραγματοποίηση του έργου Αναβάθμισης του «Τραγάκειου» Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πλωμαρίου, προϋπολογισμού 186.500,00 Ευρώ (με ΦΠΑ), που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους

Με το έργο αυτό του Δήμου Λέσβου – σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κώστα Κατσαρό -  θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο εκτεταμένες εργασίες επισκευής και αναβάθμισης του τόσο στο οικοδομικό κομμάτι όπου παρουσιάζονται προβλήματα με όπως π.χ. στη στέγη, όσο και στα μηχανολογικά όπου τα παλαιά μη λειτουργικά δίκτυα παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα.
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν οικοδομικές εργασίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν, θα τοποθετηθούν νέα κουφώματα, θα επισκευασθούν οι υπόγειοι χώροι για να χρησιμοποιηθούν ως αποθήκες και διαμόρφωση του βοηθητικού χώρου που παρέμενε ανεκμετάλλευτος σε χώρο παραμυθιού.

Θα γίνει χρωματισμός του κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά, των κιγκλιδωμάτων και των εσωτερικών κουφωμάτων, αναδιαρρύθμιση των τουαλετών, κατασκευή WC AMEA και εγκατάσταση αναβατορίου για την πρόσβαση στους χώρους του σταθμού για άτομα με ειδικές ανάγκες, ενώ θα γίνει και αντικατάσταση – αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Με την ολοκλήρωση του έργου, τα παιδιά του Τραγάκειου Παιδικού Σταθμού Πλωμαρίου, θα φιλοξενούνται πλέον σ’ ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον, με βάση όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές.