Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του Αντώνη Πίκουλου από το Επιμελητήριο Λέσβου


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ


Στη Μυτιλήνη  Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λέσβου τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του ανωτέρω Οργανισμού για συνεδρίαση με ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:

1) Ευάγγελος Μυρσινιάς Πρόεδρος, 2) Παναγιώτης Τατάκης, Α΄ Αντιπρόεδρος, 3) Παρασκευάς Φραντζέσκος Β΄ Αντιπρόεδρος, 4) Παναγιώτης  Χατζηκυριάκος Γεν. Γραμματέας, 5) Νικόλαος Αθανάσης, 6) Βλάχος Γεώργιος Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ., Υ.Μ.Σ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και 7) Σωτηράκης Κωνσταντίνος Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων.

Διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία και των επτά (7) μελών και άρχισε η συνεδρίαση, παρούσης και της Διοικητικής Προϊσταμένης Ανδρομάχης Μυρογιάννη.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ

«Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του Αντώνη Πίκουλου»

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής ότι πληροφορήθηκε το θλιβερό γεγονός του αιφνιδίου θανάτου του αριστίνδην μέλους του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Λέσβου.  

Στη συνέχεια αναφέρει ότι υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία για τις ανεξάντλητες δράσεις του για την τοπική μας ανάπτυξη, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, εμπνευσμένος από την αστείρευτη αγάπη του για το νησί μας.

Ύστερα από αυτά το σώμα, αποφασίζει ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος, το οποίο έχει ως εξής :  

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λέσβου μόλις πληροφορήθηκε το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του αριστίδην μέλους του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Λέσβου
ΑΝΤΩΝΗ ΠΙΚΟΥΛΟΥ

Συνεδρίασε έκτακτα σήμερα Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 και αφού άκουσε τον Πρόεδρό του

ΨΗΦΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία σύσσωμη η Διοικητική Επιτροπή και το προσωπικό του Επιμελητηρίου

Να επιδοθεί το ψήφισμα αυτό στην οικογένεια του εκλιπόντος

Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο

Αντί στεφάνου να κατατεθούν χρήματα για κοινωνικό σκοπό στη μνήμη του εκλιπόντος.

Ύστερα λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ
Ευάγγελος Μυρσινιάς                                                               Παναγιώτης Τατάκης
   Παρασκευάς Φραντζέσκος           
   Παναγιώτης  Χατζηκυριάκος
   Νικόλαος Αθανάσης
   Γεώργιος Βλάχος
   Κωνσταντίνος Σωτηράκης