Τα αποτελέσματα των εκλογών των εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού Ν. Λέσβου


Αρχαιρεσίες για την εκλογή δυο (2) αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στo Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού Ν. Λέσβου.


Την ΤΡΙΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 πραγματοποιηθήκαν οι  Αρχαιρεσίες για την εκλογή δυο (2) αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στo Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού Ν. Λέσβου.

Συγκεκριμένα για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου (Μονίμων Υπαλλήλων) αναλυτικά τα αποτελέσματα είναι:

Ψήφισαν:  299
Έγκυρα:  286

Έλαβαν:

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.: 268 ψήφοι (93%)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΔΑΣ).: 18 ψήφοι (7%)

Από την παράταξη της «ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» εκλέγεται ο ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με 168 ψήφους και η  ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΥ με 49 ψήφους  με αναπληρωτές τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΙΠΠΑ και την ΤΣΟΥΠΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ

Για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) αναλυτικά τα αποτελέσματα είναι:

Ψήφισαν:  67
Έγκυρα:  65

Έλαβαν:

«ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ».: 65 ψήφοι
Από την παράταξη της «ΕΝΙΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.» εκλέγεται η ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με 39 ψήφους και ο ΚΕΝΤΕΡΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ με 24  ψήφους  με αναπληρωτές την  ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ και τον ΜΥΛΟΠΤΕΡΗ ΙΩΑΝΝΗ
           
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ