Χτύπησε την Λέσβο ο Αφθώδης Πυρετός; - Μέτρα προστασίας ανακοίνωσε η κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφέρειας


Ενημέρωση και επιβολή μέτρων προστασίας κατά του Αφθώδους Πυρετού


Σας ενημερώνουμε ότι την 4η Δεκεμβρίου 2018 κοινοποιήθηκε, µέσω του συστήµατος ADNS,   εστία Αφθώδους Πυρετού στην Τουρκία, στην περιοχή Balikesir. Τμήμα της Λέσβου βρίσκεται σε ακτίνα 60Κm από την εστία. Πρόκειται για νόσηµα που προσβάλλει όλα τα δίχηλα ζώα και είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης, σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία.

     Ο Αφθώδης Πυρετός αποτελεί ιογενές νόσημα οξείας εμφάνισης και υψίστης μεταδοτικότητας των δίχηλων ζώων, δηαλδή βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίροι και αγριόχοιροι.

   Το νόσημα χαρακτηρίζεται από υψηλό πυρετό και σχηματισμό φυσαλίδων, διαβρώσεων και ελκών εσωτερικά του στόματος, στη μύτη, στις θηλές και στα άκρα.

    Αποτελεί νόσημα με σοβαρές άμεσες και έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις λόγω της μείωσης της παραγωγικότητας, της θνησιμότητας, των περιορισμών στο εμπόριο ζώντων ζώων και προϊόντων και του υψηλού κόστους εφαρμογής των μέτρων ελέγχου και εκρίζωσης του νοσήματος (κτηνιατρικές υπηρεσίες, θανατώσεις, αποζημιώσεις, εποπτεία).

       Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εισόδου του Αφθώδους Πυρετού στο νησί μας πρέπει οι κάτοικοι της Λέσβου που επισκέπτονται την Τουρκία και μεταβαίνουν σε αγροτικές, δασικές περιοχές ή/και σε πάρκα (για λόγους επαγγελματικούς, αναψυχής), κατά την επιστροφή τους να αποφεύγουν να έρχονται σε επαφή µε τα ζώα και να αποφεύγουν να μεταβαίνουν στις εκτροφές τους  τουλάχιστον για 15 ημέρες μετά την επιστροφή τους.         
      
Οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων θα πρέπει να αυξήσουν τα µέτρα βιοπροφύλαξης στις εκτροφές τους, ώστε να μειώσουν την πιθανότητα εισόδου του Αφθώδους Πυρετού. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω σημεία:

- Δημιουργία απολυμαντικής τάφρου στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.
- Τακτικός καθαρισµός- απολύµανση των σταβλικών εγκαταστάσεων  και του εξοπλισµού με εγκεκριμένα κτηνιατρικά σκευάσματα.
- Καθαρισµός και απολύµανση των οχηµάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις και επιπλέον πριν και µετά την µεταφορά ζώων-ζωοτροφών και προϊόντων.
- Περιορισµός των επισκέψεων στις εκµεταλλεύσεις.
- Τακτικός καθαρισµός και απολύµανση των υποδηµάτων των υπεύθυνων της εκµετάλλευσης.
- Τα νεοεισαχθέντα ζώα θα πρέπει να παραμένουν σε περιορισµό για τουλάχιστον 21 ηµέρες.
- Περιορισμός των λιµναζόντων υδάτων και αποµάκρυνση των εστιών ρύπανσης(κοπροσωροί, συλλογή άχρηστων αντικειμένων κτλ).
- Συχνή απεντόµωση και µυοκτονία στις εγκαταστάσεις.
- Αποφυγή χρήσης χωρίς απολύμανση µεταχειρισµένων εργαλείων, εξοπλισµών και αντικειμένων που  προέρχονται  από άλλες εκµεταλλεύσεις ή έχουν εισαχθεί από Τουρκία.
- Να µην επιτρέπεται σε άτοµα που έχουν επισκεφτεί πρόσφατα την Τουρκία να εισέρχονται στις εκµεταλλεύσεις τους και να έρχονται σε επαφή µε ζώα.
- Προµήθεια  προϊόντων και ζωοτροφών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας.

Η έγκαιρη ενημέρωση των κτηνιατρικών αρχών σε περίπτωση υποψίας εκτός από νομική υποχρέωση (Νόμος 4235/2014 ΦΕΚ Α32, ΒΔ 26/3/1936 ΦΕΚ Α174, ΠΔ133/1992 ΦΕΚ Α66), συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του νοσήματος.

Ο Αφθώδης Πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία του, ούτε με την επαφή του με τα άρρωστα ζώα, ούτε και με την κατανάλωση ζωικών προϊόντων, όπως γάλα και κρέας.

Ο ιός έιναι ανθεκτικός καθώς μπορεί να ζήσει έως και 4 μήνες και έχει αυξημένη μεταδοτικότητα