Ημερίδα για την βασική υποστήριξη ζωής & Ασφάλεια Υγείας από τον Φορέα Τουρισμού Μολύβου

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ


Ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί για την εκπαίδευση και τηνενημέρωση των μελών του και της ευρύτερης κοινότητας, διοργανώνει ημερίδα πάνω σε θέματαπρογραμμάτων ασφάλειας και υγείας .

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15/12/2018 και θα χωριστεί σε δύο ενότητες.

Η πρώτη θα αφορά  σεμινάριο κατάρτισης και εκπαίδευσης των πολιτών- επαγγελματιών τηςευρύτερης περιοχής Μολύβου Πέτρας σχετικά με τις πρώτες βοήθειες, και την βασική υποστήριξηζωής - χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS) σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ. Το σεμινάριοκατάρτισης θα πραγματοποιηθεί πρωινές ώρες από τις 09:00 το πρωί και μέχρι το απόγευμα. Σε όσους παρακολουθήσουν εξ ολοκλήρου το σεμινάριο θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης από το ΕΚΑΒ.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας ενημέρωσης των πολιτών και προσφοράς στην τοπική κοινωνία οΦορέας Τουρισμού Μολύβου προτίθεται να προβεί και να αναλάβει πρωτοβουλία για την τοποθέτηση Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών σε κεντρικά σημεία των οικισμών Μολύβου και Πέτρας καθώς και σε σημεία εκπαίδευσης, αθλητισμού και χώρων μαζικής διέλευσης κοινού.

Η ύπαρξη Απινιδωτή  συμβάλλει και καλλιεργεί  μια κουλτούρα, ώστε οι μελλοντικοί πολίτες να είναι έτοιμοι, πρόθυμοι και ικανοί να δράσουν άμεσα, όταν παραστεί ανάγκη, σώζοντας ζωές. Παράλληλα οι πολίτες αναπτύσσουν το αίσθημα αλληλεγγύης, αλτρουισμού και κοινωνικής ευθύνης

Η δεύτερη ενότητα αφορά την ενημέρωση των μελών του δικτύου πάνω σε θέματα υγείας (χρήσηομαδικού συμβολαίου, κάρτα υγείας, κλπ) επίσης προτάσεις επέκτασης του ομαδικού συμβολαίου.

Ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου έχει συνάψει από το καλοκαίρι ομαδικό συμβόλαιο ασφάλειας ζωήςκαι βοηθείας με την INTERAMERIKAN και στο πλαίσιο αυτό θα γίνει συζήτηση για τυχόν απορίεςκαι διευκρινήσεις και θα δοθούν οι κάρτες των μελών του δικτύου που έχουν εγγραφεί στο ομαδικόσυμβόλαιο.


Ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου θεωρεί ότι είναι μια πολύ σημαντική και πολύτιμη προσπάθειαεπιμόρφωσης καθώς επίσης και διάδοσης της πολύτιμης ιδέας να μπορούν οι πολίτες να παρέχουνπρώτες βοήθειες σε συνανθρώπους τους και να υπάρχουν Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές σεχώρους των τοπικών κοινοτήτων  καθώς και απλοί πολίτες, επαγγελματίες, ξενοδόχοι να μπορούν μετην σωστή γνώση χειρισμού του να σώζουν ζωές.