Ετήσια συνάντηση των Δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» στην Μυτιλήνη


στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου


Πραγματοποιήθηκε την 20 Δεκεμβρίου 2018, στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη στα νησιά της Χίου, της Σάμου, της Λήμνου, της Ικαρίας και των Ψαρών, η ετήσια ενημερωτική συνάντηση των Δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», που διοργάνωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Σκοπός της ενημερωτικής εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το έτος 2018 και των νέων προσκλήσεων που πρόκειται να δημοσιευθούν το επόμενο διάστημα. Παρουσιάστηκαν, επίσης, στοιχεία που αφορούν στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και σχετίζονται με μελέτες ωρίμανσης στο πλαίσιο της διαδικασίας προετοιμασίας των φορέων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, εκπρόσωποι κρατικών φορέων, καθώς και ερευνητικών και επιστημονικών ιδρυμάτων.

Ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Γιώργος Πλακωτάρης στην ομιλία του τόνισε ότι το Πρόγραμμα βρίσκεται στον μεγαλύτερο βαθμό ενεργοποίησης έχοντας προκηρύξει το σύνολο του προϋπολογισμού και των δράσεών του.
«Για το έτος 2018 οι στόχοι επετεύχθησαν και το Πρόγραμμα εξασφαλίζει επιπλέον πόρους 6%, δηλαδή επιπλέον 18 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που αποτελεί επιτυχία και για τους υπηρεσιακούς παράγοντες και για τους φορείς υλοποίησης», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πλακωτάρης επισημαίνοντας την ανάγκη συνέχισης της προσπάθειας και για το έτος 2019.

Επίσης, υπογράμμισε την ανάγκη συμβασιοποίησης και υλοποίησης των ήδη ενταγμένων έργων. Τέλος, είπε ότι πρόκειται να ενταχθούν επιπλέον έργα προϋπολογισμού 70 εκατομμυρίων ευρώ.
Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου στην ομιλία της αναφέρθηκε στα απολογιστικά στοιχεία για το έτος 2018, τα οποία είναι τα εξής: 

Η ενεργοποίηση του Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου από 64% που ήταν το 2017 έφθασε στο 95%.
Τα έργα που εντάχθηκαν από 147,5 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή 48% που ήταν το 2017, το 2018 έφθασαν τα 238 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή ποσοστό 77%.
Από αυτά τα 95,5 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή ποσοστό 31%, είναι ήδη συμβασιοποιημένα και μέχρι στιγμής έχουν γίνει πληρωμές 48 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Περιφερειάρχης αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχουν οι φορείς υλοποίησης του Προγράμματος και σχετίζονται αφενός με το πολυδαίδαλο θεσμικό πλαίσιο και αφετέρου με τις τεράστιες ελλείψεις σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, επεσήμανε την ανάγκη εντατικοποίησης της προσπάθειας όλων για την επιτάχυνση της υλοποίησης των ενταγμένων έργων.

«Η επιτυχία ενός ευρωπαϊκού προγράμματος δεν σχετίζεται μόνο με θετικούς δείκτες και υψηλά ποσοστά. Οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι είναι αναγκαίο να διοχετεύονται σε έργα υψηλής προτεραιότητας, τα οποία πρέπει να υλοποιούνται γρήγορα. Στόχος παραμένει πάντα η αύξηση του εισοδήματος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των νησιών μας, που αυτοί, άλλωστε, είναι οι τελικοί δικαιούχοι», είπε η κα. Καλογήρου και συμπλήρωσε: «Εμείς, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είμαστε προσανατολισμένοι πάντα στην αναζήτηση των λύσεων. Για μας ο σημαντικότερος δείκτης αποτελεσματικότητας είναι η ευημερία των ανθρώπων».

Τέλος, η κα. Καλογήρου αναφερόμενη στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2017 είπε: «Η ευθύνη όλων μας είναι αυξημένη. Αφενός, διπλασιάζεται ο προϋπολογισμός και είναι σημαντικές οι νέες ευκαιρίες  που τα δεδομένα της σύγχρονης εποχής μας παρέχουν. Αφετέρου, καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε νέες συνθήκες που σχετίζονται με την οικονομική κρίση, την κλιματική αλλαγή, τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στα νησιά μας από το προσφυγικό- μεταναστευτικό. Η λέξη κλειδί για να πετύχουμε είναι: συνέργειες. Με πνεύμα συνεργασίας και με κριτήριο το αποτέλεσμα οφείλουμε να εργαστούμε όλοι για τον σχεδιασμό της νέας Προγραμματικής Περιόδου».